Coronaria neuropsykiatrinen valmennus, psykiatri

Neuropsykiatrisk coachning

Förhållanden mellan hjärna och psykisk aktivitet

Syftet med neuropsykiatrisk coachning är att på psykisk nivå stödja barnet, den unga eller den vuxna så att han eller hon klarar olika utmaningar i vardagen med hjälp av sina egna styrkor.

Det är fråga om mycket pragmatisk resurs- och lösningsorienterad rehabilitering som bygger på klientens egna färdigheter och möjligheter att hjälpa sig själv. Rehabiliteringen kan också vara aktivitetsreglerande.

MÅLEN FÖR REHABILITERINGEN KAN GÄLLA EXEMPELVIS

  • vardags- och tidshantering
  • bearbetning av speciella egenskaper
  • en stärkt självkännedom
  • träning av sociala färdigheter och interaktion
  • hantering av inlärningstekniker
  • val och genomförande av studier eller något annat alternativ

HUR FÅR MAN COACHNING?

Neuropsykiatrisk coachning kan erbjudas som en tjänst som klienten betalar själv eller som en köpt tjänst inom hälso- och sjukvården eller den specialiserade sjukvården.