Mies ja nainen ulkona lenkkeilyvaatteissa solmimassa kengännauhoja.

Fysioterapi

För bättre rörlighet

Vi är en serviceproducent som anlitas av FPA


Fysioterapi ges för att förbättra människans funktionsförmåga och rörlighet i vardagen och på så sätt stödja hennes hälsa och välbefinnande. Genom fysioterapi kan man bland annat öka ledernas rörlighet och minska smärta och muskelspänningar. Fysioterapi kan gå ut på till exempel fysioterapeutisk handledning och rådgivning, aktiva övningar som leds av en fysioterapeut, manuell terapi och olika fysikaliska behandlingar. Fysioterapeuten kan också bedöma behovet av rörelsehjälpmedel och handleda klienten i hur dessa ska användas.

Fysioterapi kan vara till nytta för den som lider av

  • problem med rörelseorganen
  • neurologiska symptom eller en sjukdom
  • försenad utveckling eller en posttraumatisk förändring i funktionsförmågan
  • led- eller muskelsmärta, svullnad
  • åldersrelaterade förändringar i funktionsförmågan

Samarbete ger bättre resultat

I början av fysioterapiperioden undersöks klienten av en fysioterapeut, och därefter kommer man överens om målen för terapiperioden, vilka metoder som ska tillämpas och hur habiliteringens effekt ska följas upp. Klientens egen aktivitet är en mycket viktig del av rehabiliteringsprocessen. Fysioterapeuten handleder klienten i övningar som ska utföras självständigt och hjälper klienten och hans eller hennes närmaste omgivning att i vardagen agera på ett sätt som främjar habiliteringen. I slutet av habiliteringsperioden bedömer terapeuten tillsammans med klienten och hans eller hennes närmaste omgivning hur effektiv fysioterapin har varit.

Vi erbjuder högklassiga fysioterapitjänster till klienter i olika åldrar. Tjänsterna kan genomföras förutom på våra verksamhetsställen även i en miljö som är bekant för klienten, t.ex. hemma hos klienten, på daghemmet eller i skolan.

Hur får man fysioterapi?

Man kan få fysioterapi med stöd av en betalningsförbindelse från FPA, kommunen, centralsjukhuset eller försäkringsbolaget. Klienten kan också betala habiliteringskostnaderna själv. Vi har avtal med FPA om tillhandahållande av tjänster inom krävande medicinsk rehabilitering.