Parpsykoterapi

Parpsykoterapi kan vara lösningen på en relationskris

Om det uppstår problem i parrelationen kan en diskussion med en parterapeut hjälpa klienterna att gestalta och förbättra parrelationens tillstånd. Man kan också uppsöka parterapi på grund av ett enskilt problem eller en enskild kris. Ibland kan händelser som sätter hela familjen på prov återspeglas i parrelationen. Då är det bra att gå igenom dessa under ledning av en par- eller familjeterapeut.

Parterapins längd beror på orsaken till att terapi sökts och på helhetssituationen. Ibland får klienterna perspektiv på sin parrelation efter bara ett par besök, andra gånger behöver de stöd under en längre tid.

Hur gära för att få terapi?

Du kan uppsöka en terapeut med eller utan läkarremiss. I vissa fall är det möjligt att få ersättning från FPA för terapin.

Inledande kartläggning

Ett alternativ är att komma på en inledande kartläggning. Under kartläggningen, som tar en timme, diskuteras bland annat klientens vardagliga problem, familjesituation och bakgrund. Utifrån denna diskussion får klienten ett klart förslag för fortsättningen. Vi gör inledande kartläggningar i Helsingfors och Esbo.