För kommuner

Välkommen att reformera den finländska hälso- och sjukvården med oss!

Vår mission på Coronaria är att bygga upp en ny typ av hälso- och sjukvård i Finland som gynnar alla parter: kunderna får bättre vård, personalen mår bättre och samhället sparar pengar.

Vi vet av erfarenhet att goda vårdresultat, tryggade närtjänster och kostnadsbesparingar är en möjlig ekvation. Vi skräddarsyr en servicehelhet enligt den enskilda kommunens behov, nuvarande infrastruktur och verksamhetsmodeller. Vi har förståelse för att det kan finnas regionala skillnader och krav. Sist men inte minst ser vi till att arbetsplatserna hålls inom kommunen.

Service, kvalitet och goda vårdresultat

Alla våra tjänster bygger på högklassig vård och omsorg. Vi stöder och uppmuntrar medarbetarna i deras dagliga arbete. Enligt vår erfarenhet återspeglas detta direkt i den service som våra klienter upplever.

Vi mäter hur effektiva våra tjänster är och kundnöjdheten som en del av vår kvalitetsledning. Coronaria har certifierats enligt ISO 9001:2008. Certifieringen säkerställer en enhetlig kvalitet och utveckling av verksamheten. Vi ser till att våra tjänster uppfyller de krav som ställs, och vi strävar hela tiden efter att bli bättre. Både klienterna och medarbetarna har gett vår verksamhet betyget berömligt.

Specialiserad sjukvård

Högklassig vård nära patienten

Vi anser att alla bör ha möjlighet att få högklassig specialiserad sjukvård så nära sitt hem som möjligt. Med hjälp av våra servicehelheter kan vi säkerställa att patienten får vård snabbt. Dessutom kan vi garantera en högklassig och kostnadseffektiv diagnostik och vård. Vi är en pålitlig samarbetspartner till kommunerna och sjukvårdsdistrikten inom den offentliga sjukvården.

Våra specialistläkares expertis står till alla finländares förfogande. Vi erbjuder sakkunnande inom flera specialområden i form av en närtjänst långt ifrån de stora sjukhusen. Vår digitala närtjänst kompletterar hälsovårdscentralernas kunnande bl.a. genom lättillgänglig specialistkonsultation över nätet.

Coronaria har beviljats kollektivmärket Nyckelflaggan av Förbundet för finskt arbete, vilket innebär att våra tjänster är inhemska och Coronaria är ett inhemskt företag. De tjänster vi producerar gynnar alltså oss finländare!


19

specialiteter


32

orter


100 000

vårdade patienter årligen

Ilmakuva metsämaisemasta, jonka keskellä järvi ja kuvan päällä avainlippu.

De tjänster vi producerar gynnar oss finländare!

Vi har beviljats kollektivmärket Nyckelflaggan av Förbundet för finskt arbete, vilket innebär att våra tjänster är inhemska – Coronaria är ett 100 % inhemskt företag.