Hur kan vi stå till tjänst?

Boka tid via tidsbokningen på nätet eller per telefon.

tjänster till konsumenter


Vi Ser på hälsovården med nya ögon

Coronaria är ett 100 % finländskt bolag som grundats av läkare och är inriktat på att förnya hälso- och sjukvården. Vi erbjuder hälsoservice samt rehabilitering och habilitering av hög kvalitet i kundends näromgivning.

Vår mission på Coronaria är att bygga upp en ny typ av hälso- och sjukvård i Finland som gynnar alla parter: kunderna får bättre vård, personalen mår bättre och samhället sparar pengar.

Resultaten tyder på att vi lyckats – både våra kunder och personal är mycket nöjda med oss och våra kunder har sparat stora summor pengar tack vare vår nya verksamhetsmodell.