Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen
nuori-nainen-hymyilee

Habiliterings- och terapitjänster

MÅNGSIDIGA HABILITERINGSTJÄNSTER I HELA LANDET 

Vi är en serviceproducent som anlitas av FPA


Meddelande till våra klienter

Klientbesök för rehabilitering genomförs normalt i enlighet med aktuella myndighetsföreskrifter. Rehabilitering är mycket viktigt för att upprätthålla en fungerande vardag och funktionsförmåga. Vi ber dig observera att du inte ska komma på rehabilitering om du är sjuk eller nyligen hemkommen från en utlandsresa. Vi följer riktlinjerna för ansvarsfull hygien på våra avdelningar.

Vi har erfarenhet av rehabilitering på distans och för att vi ska kunna betjäna även de klienter som är hemma, påbörjar vi en brett upplagd rehabilitering på distans i alla våra tjänster.

Diskutera med din terapeut om din rehabilitering kunde flyttas till nätet tillfälligt.

Du kan också tryggt komma till vår mottagning så länge du inte har influensasymptom. Vi vinnlägger oss om att hålla en särskilt god handhygien, att avdelningarna städas extra noggrant och att vi inte kommer på jobb när vi är sjuka.

Vi fortsätter att göra hembesök. Vi kommer på besök endast då vi är friska.

Vi förhåller oss allvarligt till myndighetsföreskrifterna och följer dem noggrant.

Vi är Finlands största och mångsidigaste producent av Habiliterings- och terapitjänster. Vi erbjuder tjänster till FPA:s, kommunernas, sjukvårdsdistriktens och försäkringsbolagens kunder. Det går också bra att komma till oss som självbetalande klient.

Vi kan trygga kommuner och sjukvårdsdistrikt täckande och högklassiga hahabiliterings- och terapitjänster på ett kostnadseffektivt sätt.

Vi erbjuder klienter i alla åldrar mångsidiga rehabiliterings- och terapitjänster i en bekant miljö, dvs. hemma, på daghemmet eller i skolan, men också på våra verksamhetsställen eller över nätet.

Målet är en smidigare vardag

De bästa resultaten nås då habiliteringen planeras tillsammans med klienten. Ett smidigt samarbete med klienten och hans eller hennes närmaste omgivning gör habiliteringen effektivare. Det hjälper också klienten att tackla utmaningar i vardagen och nå en bättre livskvalitet.

Coronarias habiliteringstjänster erbjuds av företagen Coronaria Kuntoutus, Terameri Kuntoutus, Medifamilia, Contextia, Neuropsykologipalvelu Frontaali och Coronaria Medica.


Våra tjänster