Med diagnostik på distans är specialisterna alltid nära dig

Vi på Coronaria hjälper dig att skapa en effektivare vårdprocess med hjälp av diagnostik på distans!

Med diagnostik på distans får du snabbt och enkelt tillgång till specialistläkarnas kompetens och expertis i hela Sverige. Diagnostik på distans gör vårdprocesserna snabbare och effektivare. Vår lättillgängliga kundservice säkerställer att vår serviceprocess fungerar varje dag och att våra tekniska lösningar stödjer din verksamhet. Våra lösningar kräver inga investeringar från dig, och du kan börja använda dem direkt.

Du behöver inte tillhandahålla alla undersökningar själv. Det är heller inte alltid särskilt lönsamt. Med olika slags registreringsenheter kan undersökningar genomföras lokalt var som helst. Dataöverföringen sker med hjälp av våra säkra it-lösningar, och undersökningsresultaten med behandlingsrekommendationer blir snabbt tillgängliga för den behandlande läkaren. Våra tjänster har skapats med fokus på användarvänlighet, både för den vårdsökande och vårdpersonalen.

Tjänsterna medför kostnadsbesparingar, snabbare diagnostik och tillgång till vård och behandling.

Vårt tjänsteutbud

Digitala konsultationer på distans

I våra tjänster långtidsregistrering av EKG, långtidsregistrering av blodtryck och sömnapnéundersökning ingår alltid, förutom undersökningsresultaten, behandlingsrekommendationer från läkaren som utfärdat utlåtandet.

Hos oss betalar du endast för utlåtandet, vilket innebär att vi tar ansvar för eventuella misslyckade undersökningar.

Behandlingsrekommendationer som ett stöd för den behandlande läkaren

Undersökningsresultaten levereras alltid tillsammans med behandlingsrekommendationer till den behandlande läkaren, så att hen inte behöver konsultera en specialist separat. Alla våra läkare är specialistläkare i Sverige och har flerårig erfarenhet och expertis inom sitt område.

Vår verksamhetsmodell sparar tid och effektiviserar vårdprocessen.


Kvalitet skapas med erfarenhet, specialistkompetens och kontinuerlig mätning

Vi har närmare tjugo års erfarenhet av diagnostik på distans. Tack vare vår långa erfarenhet och kompetensen hos våra specialistläkare har vi lyckats skapa en välfungerande och snabb utlåtandeprocess av hög kvalitet. Våra specialistläkare utfärdar över 40 000 utlåtanden varje år.

Den höga kvaliteten i våra tjänster garanteras av kvalitetscertifikatet ISO 9001:2015 vars efterlevnad kontrolleras varje år.


Alla har nytta av diagnostik på distans

I våra tjänster genomförs de delar av vårdprocessen som kräver specialkompetens med hjälp av en säker onlinetjänst. Tillgången till vård och behandling förbättras när specialistsjukvårdens kompetens är direkt tillgänglig för primärvårdsläkaren utan den traditionella remitteringsprocessen.

  • Hälsovården blir effektivare och processerna smidigare
  • Antalet remisser till specialistläkare minskar
  • Väntetiden till undersökning förkortas
  • Diagnos och behandling erhålls snabbare
  • Patientnöjdheten ökar

Undersökningar visar att vår kundnöjdhet ligger i topp

Vår kundservice och försäljningsavdelning ser till att våra tjänster, enheter och anvisningar alltid är uppdaterade. Kundsupporten är lättillgänglig, och vi reagerar snabbt på kundernas behov. I vår kundservice talar personalen svenska, engelska och finska.

Vi tillhandahåller även instruktionsvideor på svenska och finska.


Sanna Ranta
Kundchef
+46 73 831 58 88
sanna.ranta(a)coronaria.fi


Nainen istuu työkoneellaan kuulokkeet päässä.

Kundsupport

+46 828 0302
kundsupport@coronaria.fi


Hur kan vi hjälpa dig?

Blev du intresserad av våra tjänster? Lämna en kontaktbegäran här.

Om du vill veta mer om hur enkelt det är att börja använda vår tjänst kan du fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.