Coronaria Analystjänster

Distanskonsultationer i Sverige och i Finland

Coronaria Analystjänster tillhandahåller årligen över 40 000 utlåtanden och har varit verksamt i mer än tio år. Alla våra läkare som skriver utlåtanden är erfarna specialister. Den höga kvalitén på våra tjänster garanteras av ISO 9001:2015-kvalitetscertifikatet vars tilldelningskriterier granskas årligen.

Våra tjänster riktar sig till olika sjukvårdsenheter, bland annat till läkarmottagningar, företagshälsovård och vårdcentraler. Våra styrkor är den mycket höga kvalitén på våra tjänster, vår patientvänliga tjänsteprodukter och vår kostnadseffektiva verksamhetsmodell.

Kärnkompetensen hos oss är de moderna tekniska hjälpmedlen som förbättrar hälsovårdens effektivitet och processernas smidighet. Vi tillhandahåller våra kunder en omfattande tjänst genom vilken vi utrustar våra kunder med nödvändiga registreringsenheter, tillhandahåller specialistkonsultation om insamlade data via internet och fakturerar tjänsten på användningsbasis.


Våra tjänster


DISTANSKONSULTATIONER MÖJLIGGÖR SNABBA DIAGNOSER

Lähikuva mieslääkärin käsistä kirjoittamassa kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Vi anser att betydande fördelar kan uppnås med hjälp av distanskonsultation. Tillgängligheten till behandling förbättras då den första vårdenheten kan erbjuda tjänsterna, genom att delar i behandlingsprocessen som kräver särskild expertis ges via nätet. Expertis inom specialiserad sjukvård är direkt tillgänglig för primärvårdsläkare utan den traditionella remitteringsprocessen. Dessutom kan distanskonsultation erbjuda patienter specialisttjänster oavsett var de bor.

Med hjälp av distanskonsultation kan hälsovårdstjänster även uppnå andra fördelar. Hälsovårdens effektivitet och smidighet i processerna förbättras.

  • Remittering till specialister minskas
  • Väntetiden till undersökning förkortas
  • Diagnos och därmed behandling erhålls snabbare
  • Patienttillfredsställelsen ökar

Sanna Ranta
Kundchef
+46 73 831 58 88
sanna.ranta(a)coronaria.fi


Nainen istuu työkoneellaan kuulokkeet päässä.

Kundsupport

+46 828 0302
kundsupport@coronaria.fi