Coronaria puheterapia

Talterapi

Målet med talterapi är att förbättra klientens funktions- och kommunikationsförmåga i vardagen och att lindra tal- och språkstörningar samt andra utmaningar vid interaktion och kommunikation.

Talterapi kan vara till nytta för den som har

  • försenad tal- och språkutveckling
  • svårigheter att förstå eller producera tal
  • problem med otydligt tal eller röstanvändningen
  • läs- och skrivsvårigheter
  • svårigheter med att äta eller svälja
  • blivit anvisad olika metoder som stöder och/eller ersätter talet och behöver handledning i hur de ska användas som stöd vid interaktion och kommunikation

SAMARBETE GER BÄTTRE RESULTAT

I början av talterapiperioden kartläggs de faktorer som försvårar klientens vardag tillsammans med klienten och hans eller hennes närmaste omgivning, och dessutom definieras målen för talterapiperioden. För habiliteringsperioden utarbetas en terapiplan, där målen, metoderna och förfarandena för uppföljning av habiliteringens effekt antecknas. I slutet av perioden bedömer terapeuten tillsammans med klienten och hans eller hennes närmaste omgivning hur effektiv talterapin har varit.

De bästa resultaten nås genom nära samarbete med klienten, hans eller hennes anhöriga och andra personer som klienten möter i vardagen.

Vi erbjuder högklassiga talterapitjänster till klienter i olika åldrar. Tjänsterna genomförs antingen i klientens näromgivning (t.ex. hemma, på daghemmet eller i skolan) eller på våra verksamhetsställen.

HUR FÅR MAN TALTERAPI?

Man kan få talterapi med stöd av en betalningsförbindelse från FPA, kommunen, centralsjukhuset eller försäkringsbolaget. Klienten kan också betala habiliteringskostnaderna själv. Coronaria har avtal med FPA om tillhandahållande av tjänster inom krävande medicinsk habilitering.