Mieslääkäri ja naisasiakas keskustelevat lääkärin huoneessa.

För Företag

Välmående anställda ger arbetshälsa och konkurrenskraft

Sakkunnig företagshälsovård, individuell rehabilitering och terapi står i nyckelposition då ett företag strävar efter att personalen ska ha så bra arbetshälsa och arbetsförmåga som möjligt samt en sund och trygg arbetsmiljö. Högklassig företagshälsovård och habilitering samt terapi leder till mindre sjukfrånvaro och gör att personalen trivs och engagerar sig bättre i sitt arbete. Detta återspeglar sig direkt i företagets resultat.

Vi erbjuder företagen företagshälsovård och företagshälsovårdartjänster samt habiliterings- och terapitjänster på individuell nivå och kostnadseffektivt. Våra tjänster bygger på en kundorienterad och konkurrenskraftig prisnivå, ett öppet och tillförlitligt verksamhetssätt samt en effektiv organisation som sätter värde på medarbetarna och klienterna. Vi är Finlands största och mångsidigaste producent av rehabiliterings- och terapitjänster.