Individuell psykoterapi

Individuell psykoterapi – tillsammans kan vi hjälpa dig att gestalta och hantera vardagen

Målet med individuell psykoterapi är att hjälpa klienten att bli medveten om olika tanke- och beteendemodeller, så att han eller hon i framtiden ska ha bättre möjligheter att göra rätta val och styra sitt liv i en positiv riktning.

Psykoterapi är en lämplig behandlingsform för många utmanande situationer i livet, såsam

  •  depression
  •  utmattning
  •  ångest
  •  neuropsykiatriska syndrom
  •  kriser
  •  trauman
  •  tvångssymtom
  •  sorgarbete
  •  kommunikationsproblem
  •  obestämd känsla av hopplöshet

De flesta människor som söker psykoterapi upplever olika återkommande känslor som stör livet och vardagen och påverkar deras livskvalitet. Terapin utgår från klientens egna resurser och förmåga att hjälpa sig själv. Det är terapeutens uppgift att vara närvarande på ett genuint sätt och hjälpa klienten att återfinna sina resurser och sin förmåga. Terapirelationen möjliggör ett ömsesidigt möte mellan terapeuten och klienten. I terapiarbetet beaktas klientens närstående, närmaste omgivning och nätverk.

Ibland kan klienterna få perspektiv på sin situation och en lösning på problemet efter bara några besök, andra gånger behöver de stöd under en längre period. Terapins längd bedöms alltid tillsammans med klienten.

Hur ska jag göra för att komma igång med psykoterapin och hitta en lämplig psykoterapeut?

Du kan uppsöka en terapeut utan remiss eller med stöd av ett utlåtande B som en läkare skrivit. Det är möjligt att få ersättning för terapin från FPA. För detta krävs ett läkarutlåtande om rehabiliterande eller krävande medicinsk habilitering som bygger på två bedömningsbesök och en 3 månader lång vårdrelation.

Inledande kartläggning

Ett alternativ är att komma på en förmånlig, inledande kartläggning. Under kartläggningen, som tar en timme, diskuteras bland annat klientens vardagliga problem, familjesituation och bakgrund. Tillsammans hittar vi en lämplig terapiform och terapeut för dig. Det är viktigt att klienten själv upplever att terapeutens arbetssätt är till nytta för honom eller henne. Utifrån denna diskussion får klienten ett klart förslag för fortsättningen och en plan. Vi gör inledande kartläggningar i Helsingfors och Esbo.