Aikuinen nainen ja tämän iäkkäämpi äiti halaavat.

Screening av livmoderhalscancer

Syftet med screening av livmoderhalscancer är att hitta cellförändringar innan de utvecklas till cancer. Genom screening har man kunnat minska på förekomsten av livmoderhalscancer i Finland med 80 procent. Screeningundersökningar genomförs i Finland på kvinnor mellan 30 och 60 år med fem års mellanrum. I vissa kommuner kallas även 25-åringar och 65-åringar till screeningarna.

I Finland får alla kvinnor i åldern 30, 35, 40, 45, 50, 55 och 60 år en kallelse till screening av livmoderhalscancer, dvs. massundersökningar. I vissa kommuner får även 25- och/eller 65-åringar kallelsen. Deltagande i screening är gratis. 

Hur kommer man till en screeningundersökning?

De som ska screenas plockas årligen ut från befolkningsdatasystemet. Kallelsen till screeningen anländer med ett brev med en färdig tidsbokning för provtagning. Om den bokade tiden inte passar, kan tiden ändras enligt anvisningarna i brevet, antingen elektroniskt eller genom att ringa numret i kallelsebrevet.

Ingen kallelse skickas automatiskt till kunder med spärrmarkering. Därför ber vi kunder med spärrmarkering att kontakta laboratoriekontoret för att boka tid för provtagning.

Vad händer i screeningundersökningen?

Under screeningbesöket fyller man i ett formulär med förhandsuppgifter där man blir tillfrågad om starttiden för den senaste menstruationen, eventuella preventivmedel eller hormonbehandlingar som används samt tidpunkten för och resultaten av det senaste cellprovet. 

Provet tas från slidan, livmodermynningen och livmoderhalskanalen. Provtagning rekommenderas inte vid menstruation. Lokal behandling som används (vaginaltablett e.d.) bör avbrytas för provtagningsdatumet. Graviditet är vanligtvis inte ett hinder för provtagning. 

Efter undersökningen

Undersökningssvaret skickas per brev till hemadressen.

Normalt resultat

Nästa kallelse till screening skickas om fem år.

Lätt förändring

I enlighet med rekommendationen i svaret, boka själv en tid hos hälsocentralen för ett kontrollprov. Dessutom skickas kallelse till nästa screeningundersökning tidigt, om 1–2 år.
(ASC-US och LSIL hos en person under 30 år)

Starkare förändring

Kallelse till fortsatta undersökningar på sjukhuset (kolposkopi).
(ASC-H, HSIL, AGC-NOS, AGC-FN, LSIL hos en person över 30 år,
upprepad ASC-US)