NUOTTI-Coachning

Som Coronarias Nuotti-coacher fungerar högutbildade och erfarna ergoterapeuter, neuropsykiatriska coacher och socionomer med gedigen erfarenhet av bland annat neurologi, psykiatri, individuell terapi och gruppterapi för barn, ungdomar och personer i arbetsför ålder. De har bred kunskap av vägledning, coachning och rehabilitering.

Mål

Syftet med coachningen är att ungdomarna ska bli intresserade av att hantera sin egen livssituation, planera framtiden och rikta in sig på studier eller arbetsliv. Med coachningen eftersträvas att ungdomen börjar tro på en möjlig förändring, får förståelse för sina egna resurser och förmår utnyttja sina styrkor i riktning mot en förändring.

Till vem

Till coachningen kan unga i åldern 16-29 år söka,

  • som inte har någon studie- eller arbetsplats,
  • vars studier riskerar att avbrytas,
  • som inte utför värnplikt eller civiltjänst,
  • som inte tagit ett planerat mellanår
  • vars funktionsförmåga är nedsatt på ett sätt som hindrar eller begränsar dem från att planera sin framtid eller
    skapa mål för framtiden.

Coachningen är gratis för ungdomar.

Coachningens innehåll

Till coachningen hör 20 x 60 min möten mellan coachen och den unga endera ansikte mot ansikte eller på distans. Coachen och den unga håller kontakt också mellan träffarna.

Coachningen består huvudsakligen av individuella möten, men till coachningen kan även höra träffar med ungdomens egna nätverk.

Var

Coachningen ordnas i Vasa.

Ansökan

Den unga kan själv ansöka om coachningen. Även en närstående eller en samarbetspartner kan ansöka om coachningen för den ungas del genom att ta kontakt med FPA per telefon 020 692 205 och berätta om den ungas intresse för att delta i NUOTTI-coachningen.


Kontakta oss

Vår kundtjänst finns tillgänglig på finska eller engelska.