Taito-reha­bi­litering

Stöd för sysselsättning och karriärplaner

Taito-rehabilitering är avsedd för klienter i åldern 18–64 år som behöver övergripande stöd för att bygga sin egen yrkesväg och hjälp för att komma ut i arbetslivet. Rehabiliteringen betalas av FPA och den är kostnadsfri för deltagaren.

Vad är Taito-reha­bi­li­tering?

Rehabiliteringen är yrkesinriktad rehabilitering för en klient som behöver stöd för att komma ut i arbetslivet, fortsätta i arbetslivet, studera eller stöd på annat sätt i yrkesplanerna.

Syftet med rehabilite­ringen är att kunden får

  • stöd för sysselsättning, för att fortsätta i arbetslivet eller för att påbörja eller fortsätta studier
  • rådgivning, vägledning och medel för att uppnå mål som är betydelsefulla för en själv
  • mångsidig information om frågor i anknytning till arbets- och studieförmåga, om både jobb- och studiemöjligheter samt rehabiliteringsmöjligheter
  • stöd och uppmuntran före och under praktiken
  • träning för att kunna agera så självständigt som möjligt i arbetslivet och i vardagen
  • kunskap om hur man själv kan påverka den egna funktions- och arbetsförmågan samt välbefinnandet

Vem är Taito-reha­bi­li­tering avsedd för?

Taito-rehabiliteringen är avsedd för en klient i åldern 18–64 år som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör det svårt att sysselsätta sig och det kan vara nödvändigt att byta bransch. Dessutom är klienten möjligen arbetslös arbetssökande som riskerar social utestängning, eller så är utbildning eller yrke fortfarande oklart.

Deltagaren i rehabilitering har möjligen avbrutit sina studier eller yrkesriktningen är oklar på annat sätt. Arbetslöshet eller sjukledighet kan ha hindrat karriärplaner. Det är viktigt att kunden själv har motivation att rehabilitera sig för arbetslivet.

Vad består Taito-reha­bi­li­tering av?

Taito-rehabilitering består av individuella möten, gruppdiskussioner med kamratstöd samt en praktikperiod. Varje klient får en personlig handledare i rehabiliteringen. Taito-rehabiliteringen varar i genomsnitt 15 månader, inklusive:

  • 6–16 individuella möten med den personliga handledaren och andra yrkesverksamma.
  • 17–20 dagar med grupprehabilitering.
  • 50–70 dagar med arbetspraktik.

Taito-rehabiliteringen börjar inom 8 veckor efter att beslutet om rehabilitering har anlänt. FPA meddelar klienten och Coronaria om beslutet.

Praktik

Praktikplatsen söks tillsammans med klienten. Under gruppdagarna söker man praktikplatser aktivt tillsammans enligt varje rehabiliteringsklients behov och mål.

Var och när ordnas Taito-reha­bi­li­tering?

Rehabiliteringen förverkligas huvudsakligen på Coronarias verksamhetsställe utan inkvartering. Rehabilitering ordnas på finska i Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg och Kajana. Dessutom ordnas rehabilitering på svenska i Helsingfors, Åbo och Vasa.

Hur söker man till Taito-reha­bi­li­tering?

1. För att söka till rehabilitering behöver den sökande ett B-utlåtande av läkare, där behovet av yrkesinriktad rehabilitering har fastställts. Utlåtandet kan sökas till exempel hos den behandlande läkaren.

2. Ansökan om rehabilitering görs via FPA:s yrkesrehabilitering, på blankett KU 101, där läkarens B-utlåtande ska bifogas. Skriv "Coronaria" vid punkten serviceproducent och välj "Taito- rehabilitering" bland alternativen på blanketten.

3. Ansökan och bilagor skickas till FPA på adressen:
FPA, PB 10, 00056 KELA.
Du kan också skicka in ansökan med bilagor i e-tjänsten som ett meddelande. Du kan logga in i e-tjänsten med dina bankkoder eller mobilcertifikat.

Om du behöver stöd för att fylla i ansökningsblanketten,
kan du också ringa FPA:s rehabiliteringsnummer 020 692 205.

Kontakta oss


Vår kundtjänst finns tillgänglig på finska eller engelska.