NUOTTI-Coachning

Som Coronarias Nuotti-coacher fungerar högutbildade och erfarna ergoterapeuter, neuropsykiatriska coacher och socionomer med gedigen erfarenhet av bland annat neurologi, psykiatri, individuell terapi och gruppterapi för barn, ungdomar och personer i arbetsför ålder. De har bred kunskap av vägledning, coachning och rehabilitering.

Mål

Syftet med coachningen är att ungdomarna ska bli intresserade av att hantera sin egen livssituation, planera framtiden och rikta in sig på studier eller arbetsliv. Med coachningen eftersträvas att ungdomen börjar tro på en möjlig förändring, får förståelse för sina egna resurser och förmår utnyttja sina styrkor i riktning mot en förändring.

Till vem

Till coachningen kan unga i åldern 16-29 år söka,

  • som inte har någon studie- eller arbetsplats,
  • vars studier riskerar att avbrytas,
  • som inte utför värnplikt eller civiltjänst,
  • som inte tagit ett planerat mellanår
  • vars funktionsförmåga är nedsatt på ett sätt som hindrar eller begränsar dem från att planera sin framtid eller
    skapa mål för framtiden.

Coachningen är gratis för ungdomar.

Var

Coachningen ordnas på ett flertal orter runtom i Finland. Den områdesspecifika förteckningen ser du här:

www.coronaria.fi/kelan-kuntoutukset-ja-valmennukset/nuotti-valmennus

Coachningens innehåll

Till coachningen hör 20 x 60 min möten mellan coachen och den unga endera ansikte mot ansikte eller på distans. Coachen och den unga håller kontakt också mellan träffarna.

Coachningen består huvudsakligen av individuella möten, men till coachningen kan även höra träffar med ungdomens egna nätverk.

Ansökan

Den unga kan själv ansöka om coachningen. Även en närstående eller en samarbetspartner kan ansöka om coachningen för den ungas del genom att ta kontakt med FPA per telefon 020 692 205 och berätta om den ungas intresse för att delta i NUOTTI-coachningen.

Kontakt information

Egentliga Finland:
Annika Sjöblom  (fi,sv)
tel. 040 681 1969
Tommi "Pete" Mannelin (fi)
tel. 040 721 4627

Norra Karelen;
Joensuu:
Anniina Lehto
tel. 040 689 6543
Simo Rauma
tel. 040 828 7415

Norra Savolax:
Eija Vehviläinen 
tel. 040 663 1895
Mervi Kainulainen
tel. 040 587 8471

Mellersta Finland;
Jyväskylä:
Ruut Saarinen
tel. 040 706 3081
Tuulia Hietaniemi 
tel. 040 169 9600

Norra Lappland;
Kittilä: 
Emmi Salminen
tel. 040 665 9084

Södra Lappland;
Kemi:
Krista Kekonen
tel. 040 579 8538

Rovaniemi:
Mirka Kaukonen
tel. 040 665 7622
Saija Kontiola (fi,en)
tel. 040 665 6082

Norra Österbotten;
Uleåborg:
Anne-Maria Nevala
tel. 040 486 9647
Anu Rouhiainen
tel. 040 655 1508

Riihimäki
Noora Hyppönen
tel. 040 515 8780


Kittilä: 
Emmi Salminen
tel. 040 665 9084

E-post: förnamn.efternamn@coronaria.fi