nuori mies katsoo kameraan taustalla graffitiseinä

Min egen väg-rehabi­li­tering (Oma väylä)

Mångprofessionell rehabilitering för unga i ålder 16–29 år med en neuropsykiatrisk diagnos.

Till rehabiliteringens mångprofessionella team hör psykologer, ergoterapeuter, sjukskötare, socionomer, rehabiliteringshandledare. Rehabiliteringen bekostas av FPA och är för deltagaren gratis.

Mål

Målsättningen är att stöda den unga i sin vardag, i sociala situationer, i studie- eller arbetsliv. Rehabiliteringen förverkligas genom individuella träffar och gruppträffar.

För vem

Rehabiliteringen är avsedd för personer i ålder 16-29 år som studerar, är i arbetslivet eller som tillfälligt står utanför arbetslivet. Man kan ansöka om Min egen väg-rehabilitering om man har någon av följande diagnoser:

  • autismspektrumstörning utan kognitiv utvecklingsstörning (Aspergers syndrom) ELLER
  • aktivitets- och uppmärksamhetsstörning (ADHD eller ADD).

Ett annat villkor är att man behöver stöd

  • i studierna
  • i arbetslivet
  • för att stärka sina sociala färdigheter eller
  • för att utveckla sin förmåga att hantera vardagen.

Rehabiliteringstjänsten Min egen väg är avsedd för personer som inte har rätt till krävande medicinsk rehabilitering.

Var


Vi anordnar rehabilitering på svenska i Vasa.

Rehabilite­ringens innehåll

Rehabiliteringen pågår ungefär 12 månader under vilken träffarna planeras enligt den ungas behov. Under rehabiliteringsperioden ordnas 27 individuella träffar, 10 gruppträffar, 1-2 träffar med den ungas anhöriga och 3 individuella uppföljningsmöten.

Ansökan

Rehabiliteringen kan ansökas om när en rehabiliteringsplan har gjorts upp inom vården eller med  läkarutlåtande B där en rehabiliteringsplan framgår. Ansökan görs med FPA:s blankett Rehabilitering enligt prövning KU132r.  Noggrannare anvisningar finns på FPA:s sidor: https://www.kela.fi/web/sv/min-egen-vag-ansok-sa-har

Kontakta oss

Vår kundtjänst finns tillgänglig på finska eller engelska.