Vi är en serviceproducent som anlitas av FPA

NUOTTI-Coachning

Som Coronarias Nuotti-coacher fungerar högutbildade och erfarna ergoterapeuter, neuropsykiatriska coacher och socionomer med gedigen erfarenhet av bland annat neurologi, psykiatri, individuell terapi och gruppterapi för barn, ungdomar och personer i arbetsför ålder. De har bred kunskap av vägledning, coachning och rehabilitering.

Mål

Syftet med coachningen är att ungdomarna ska bli intresserade av att hantera sin egen livssituation, planera framtiden och rikta in sig på studier eller arbetsliv. Med coachningen eftersträvas att ungdomen börjar tro på en möjlig förändring, får förståelse för sina egna resurser och förmår utnyttja sina styrkor i riktning mot en förändring.

Till vem

Till coachningen kan unga i åldern 16-29 år söka,

  • som inte har någon studie- eller arbetsplats,
  • vars studier riskerar att avbrytas,
  • som inte utför värnplikt eller civiltjänst,
  • som inte tagit ett planerat mellanår
  • vars funktionsförmåga är nedsatt på ett sätt som hindrar eller begränsar dem från att planera sin framtid eller
    skapa mål för framtiden.

Coachningen är gratis för ungdomar.

Var

Coachningen ordnas på ett flertal orter runtom i Finland. Den områdesspecifika förteckningen ser du här:

www.coronaria.fi/kuntoutuskurssit-ja-valmennukset/nuotti-valmennus

Coachningens innehåll

Till coachningen hör 20 x 60 min möten mellan coachen och den unga endera ansikte mot ansikte eller på distans. Coachen och den unga håller kontakt också mellan träffarna.

Coachningen består huvudsakligen av individuella möten, men till coachningen kan även höra träffar med ungdomens egna nätverk.

Ansökan

Den unga kan själv ansöka om coachningen. Även en närstående eller en samarbetspartner kan ansöka om coachningen för den ungas del genom att ta kontakt med FPA per telefon 020 692 205 och berätta om den ungas intresse för att delta i NUOTTI-coachningen.

Kontakt information

Mellersta Nyland; Huvudstadsregionen:
Eveliina Valtonen 
tel. 040 640 4094
Tiia Valtonen 
tel. 040 621 0228
Outi Sjöblom 
tel. 044 302 0105
Eve Keskinen
tel. 040 655 2095
Emilia Pirskanen

Östra Nyland:
Johanna Ainasoja 
tel. 040 665 8538

Västra Nyland;
Raseborg:
Päivi Mykkänen 
tel. 040 665 1348
Marina Forslund (fi,sv)
tel. 040 144 8761

Södra Österbotten;
Seinäjoki:
Marja Matintupa 
tel. 0400 198 144
Annika Nelimarkka 
tel. 040 7571 406

Birkaland:
Juho Tölli
Katri Passila 
tel. 040 612 8980

Egentliga Tavastland;
Tavastehus:
Ruut Hänninen 
p. 040 665 7376

Österbotten:
Lina Nybjörk (fi,sv)
p. 040 702 1889

Satakunta:
Mervi Alitalo
p. 040 6874585
Elisa Jalonen 
p. 040 828 5912

Egentliga Finland:
Annika Sjöblom  (fi,sv)
tel. 040 681 1969

Norra Karelen;
Joensuu:
Markus Vanhanen
tel. 040-670 4809

Norra Savolax:
Eija Vehviläinen 
tel. 040 663 1895

Mellersta Finland;
Jyväskylä:
Katariina Tarhanen (fi,en)
tel. 050 470 2227
Tuulia Hietaniemi 
tel. 040 169 9600

Norra Lappland;
Kittilä: 
Sini-Tuuli Oksanen 
tel. 040 828 4332

Södra Lappland;
Kemi:
Oona Rautio
tel. 050 467 9229 
Rovaniemi:
Malla Rekilä 
tel. 040 532 7221
Saija Kontiola (fi,en)
tel. 040-6656082

Norra Österbotten;
Uleåborg:
Heidi Skyttä 
tel. 040 480 4471
Sanna Vehkaoja
tel. 0408280519
Anne-Maria Nevala 
tel. 040 486 9647

E-post: förnamn.efternamn@coronaria.fi