Vi är en serviceproducent som anlitas av FPA

NUOTTI-Coachning

Som Coronarias Nuotti-coacher fungerar högutbildade och erfarna ergoterapeuter, neuropsykiatriska coacher och socionomer med gedigen erfarenhet av bland annat neurologi, psykiatri, individuell terapi och gruppterapi för barn, ungdomar och personer i arbetsför ålder. De har bred kunskap av vägledning, coachning och rehabilitering.

Mål

Syftet med coachningen är att ungdomarna ska bli intresserade av att hantera sin egen livssituation, planera framtiden och rikta in sig på studier eller arbetsliv. Med coachningen eftersträvas att ungdomen börjar tro på en möjlig förändring, får förståelse för sina egna resurser och förmår utnyttja sina styrkor i riktning mot en förändring.

Till vem

Till coachningen kan unga i åldern 16-29 år söka,

  • som inte har någon studie- eller arbetsplats,
  • vars studier riskerar att avbrytas,
  • som inte utför värnplikt eller civiltjänst,
  • som inte tagit ett planerat mellanår
  • vars funktionsförmåga är nedsatt på ett sätt som hindrar eller begränsar dem från att planera sin framtid eller
    skapa mål för framtiden.

Coachningen är gratis för ungdomar.

Var

Coachningen ordnas på ett flertal orter runtom i Finland. Den områdesspecifika förteckningen ser du här:

www.coronaria.fi/kuntoutuskurssit-ja-valmennukset/nuotti-valmennus

Coachningens innehåll

Till coachningen hör 20 x 60 min möten mellan coachen och den unga endera ansikte mot ansikte eller på distans. Coachen och den unga håller kontakt också mellan träffarna.

Coachningen består huvudsakligen av individuella möten, men till coachningen kan även höra träffar med ungdomens egna nätverk.

Ansökan

Den unga kan själv ansöka om coachningen. Även en närstående eller en samarbetspartner kan ansöka om coachningen för den ungas del genom att ta kontakt med FPA per telefon 020 692 205 och berätta om den ungas intresse för att delta i NUOTTI-coachningen.

Kontakt information

Keski-UusimaaPääkaupunkiseutu:
Eveliina Valtonen p. 040 640 4094
Tiia Valtonen p. 040 621 0228
Outi Sjöblom p. 044 302 0105

Itä-Uusimaa:
Johanna Andersson p.  040 194 1753
Johanna Ainasoja p. 040 665 8538

Länsi-Uusimaa;
Raasepori:
Päivi Mykkänen p. 040 665 1348
Marina Forslund (fi,sv) p. 040 144 8761

Etelä-Pohjanmaa;
Seinäjoki:
Marja Matintupa p. 0400 198 144
Annika Nelimarkka p. 040 7571 406

Pirkanmaa:
Tiina Toura p. 040 669 7973
Katri Passila p. 040 612 8980

Kanta-Häme;
Hämeenlinna:
Ruut Hänninen p. 040 665 7376

Pohjanmaa:
Lina Nybjörk (fi,sv)

Satakunta:
Annika Vallin p. 040 682 4769
Elisa Jalonen p. 040 828 5912

Varsinais-Suomi:
Annika Sjöblom  (fi,sv) p. 040 681 1969

Pohjois-Karjala;
Joensuu:
Kati Pakarinen p. 040 6704 809

Pohjois-Savo:
Eija Vehviläinen p. 040 663 1895

Keski-Suomi;
Jyväskylä:
Katariina Tarhanen p. 050 470 2227
Emmi Järvelä p. 040 169 9600

Etelä-Lappi;
Kemi:
Ulla Piipponen p. 040 768 6397
Rovaniemi:
Kaisu Nousuniemi p. 040 827 0606​
Malla Rekilä p. 040 532 7221

Pohjois-Lappi;
Kittilä: 
Sini-Tuuli Oksanen p. 040 828 4332

Pohjois-Pohjanmaa;
Oulu:
Heidi Skyttä p. 040 480 4471
Sari Jussinniemi p. 040 663 7874

E-post: förnamn.efternamn@coronaria.fi