Varttunut pariskunta nukkumassa sängyssä ja miehellä on CPAP-laite.

Servicesedel i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Coronaria sömnkliniker i Helsingfors och Träskända har godkänts som servicesedelproducenter i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Servicesedlarna gäller läkarmottagningar för sömnapnépatienter och inledning av sömnapnébehandling.

I beslutet om din servicesedel anges det noggrant, vilken service som kan köpas med din sedel. Vi hjälper gärna till och berättar mer om de tjänster som din sedel är avsedd för. Du kan vända dig till oss utan oro, vi är sömnapnéexperter och vi har erfarenhet av mer än 2 000 påbörjade CPAP-behandlingar.


SERVICESEDELNS VÄRDE OCH TJÄNSTER

Värdet på servicesedeln varierar beroende på tjänsten. För dig återstår att betala självriskandelen för mottagningsbesöket. Det finns ingen självrisk för ett uppföljningsbesök på distans.

  • Läkarmottagning för sömnapnépatienter, kundens självrisk 37,20 €.
  • Inledningsbesök för sömnapnébehandling på mottagningen och uppföljningsbesök på distans (inledning och uppföljning av CPAP-behandling), kundens självrisk 20 €.
  • Inlednings- och uppföljningsbesök för sömnapnébehandling på mottagningen. Kundens självrisk är 20 € för behandlingsstart och 20 € för ett uppföljningsbesök på mottagningen. Sammanlagt är självrisken 40 €.

Avbokningar måste göras senast 24 timmar före mottagningen. För tider som inte avbokats eller för avbokningar som görs under samma dag tar vi ut hälften av självrisken. Du kan få ytterligare information om din servicesedel från vår tidsbokning.


Formulär för förhandsinformation inför läkarbesök

Om du ska besöka läkarmottagningen, ber vi dig att fylla i formuläret för förhandsinformation i förhand. Du behöver inte fylla i formuläret för förhandsinformation när du börjar CPAP-behandling.

Vi använder en finskspråkig e-tjänst som garanterar en datasäker och konfidentiell förbindelse mellan dig och vår klinik. E-tjänsten kräver stark autentisering, dvs. bankkoder eller ett mobilcertifikat.

Om du inte kan fylla i formuläret i vår e-tjänst ber vi dig att ladda ner, fylla i och skriva ut det bifogade formuläret, ta med det till mottagningen och komma i tid, så att vår personal har tid att behandla ditt formulär.

Om det är omöjligt att fylla i formuläret i förväg ber vi dig komma till mottagningen minst 30 minuter före mottagningen.

Du kommer till den e-tjänsten genom att klicka på länken nedan:

Du hittar formuläret för nerladdning och utskrift genom att klicka på länken nedan:

Anvisningar för ankomst till sömnkliniken i Helsingfors

Coronaria sömnklinik i Helsingfors ligger i Tilkan Viuhka, i nybyggnaden bredvid det gamla militärsjukhuset Tilkka, på adressen:

Mannerheimvägen 164 A, 1:a vån.
00300 Helsingfors

Ta med dig servicesedeln när du anländer till mottagningen.

Dessutom behöver du ett identitetskort med foto eller ett pass för att legitimera dig.

Du hittar en länk till kartan och mer detaljerade ankomstanvisningar från verksamhetsställets uppgifter:

SÅ HÄR KOMMER DU TILL SÖMNKLINIKEN I TRÄSKÄNDA

Sömnkliniken i Träskända ligger intill Prisma och ingången
finns på Järnefeltsgatan. Ring på dörrklockan.

Järnefeltsgatan 1, 2:a vån.
04400 Träskända

Du hittar en kartlänk och anvisningar för hur du hittar fram bland uppgifterna om verksamhetsstället.