Sömnapnéundersökning

Högkvalitativ analys för diagnos av sömnapné

Sömnapnéundersökningen erbjuder en enkel lösning för diagnos av sömnapné. Vid sömnapnéundersökningen som utförs hemma kommer patienten att sätta på sig en lättanvänd mätenhet och placera tre sensorer på angivna ställen vid läggdags.

Enheten registrerar följande signaler under sömnen: luftflödet från luftvägarna, andningsrörelser från buk och bröstkorg, hjärtfrekvens, blodsyremättnad, snarkning och kroppsställning. När registreringen är klar returnerar patienten enheten till sjukskötaren som överför registreringen till onlinetjänsten.

Erfarna specialister tolkar registreringen och avger ett konsultationsutlåtande inom fem arbetsdagar efter det att registreringen skickades. Den beställande läkaren kommer då att ha ett konsultationsutlåtande tillgängligt och baserat på detta kan läkaren fatta ett behandlingsbeslut.


Vad mäter sömnapnéundersökningen?

 • Luftflödet i andningsvägarna
 • Syremättnaden i blodet och puls
 • Andningsrörelser från buk och bröst
 • Sovställning
 • Snarkning

Varierande symtom och fynd hos sömnapnépatienter

 • Snarkning
 • Andningsuppehåll
 • Nattliga toalettbesök och vaknar ofta
 • En tredjedel av patienterna med sömnapné är normalviktiga
 • Nästan hälften av patienterna med sömnapné är kvinnor
 • Vid BMI över 35 har omkring 75 % av patienterna sömnapné
 • Sömnapné kan även orsaka typ 2-diabetes, förmaksflimmer och högt blodtryck

Vår tjänst omfattar:

 • introduktion till tjänstens användning
 • lättanvända registreringsenheter
 • underhåll av registreringsenheter
 • en säker onlineplattform för att skicka registreringsdata
 • ett utlåtande från specialistläkare med behandlingsrekommendationer
 • kundservice och teknisk support på svenska och finska
 • Vi erbjuder expertföreläsningar och utbildningar
 • fakturering enligt levererade utlåtanden

Blev du intresserad av våra tjänster? Lämna en kontaktbegäran här.

Om du vill veta mer om hur enkelt det är att börja använda vår tjänst kan du fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.