Bandspelar EKG, holter

Undersökning av hjärtrytmen med modern teknik

Vid långtidsregistrering av EKG, det vill säga vid en Holter-undersökning, spelas ett 3-kanalers elektrokardiogram in under 24, 48 eller 72 timmar, beroende på den tid som definieras av undersökningen. Patienten bär med sig en liten enhet under undersökningen och fortsätter att leva som vanligt. När registreringen är klar returnerar patienten enheten till sjukskötaren som överför registreringen till onlinetjänsten för utlåtande.

Erfarna kardiologer som är specialister inom arytmi tolkar registreringen och avger ett konsultationsutlåtande inom fem arbetsdagar efter det att registreringen skickades. Den beställande läkaren kommer då att ha ett konsultationsutlåtande tillgängligt och baserat på detta kan läkaren fatta ett behandlingsbeslut.

Enheterna som används för registrering av hjärtrytmen är bland de bästa inom branschen både vad gäller användbarhet och teknologi.

Den viktigaste indikationen för långtidsregistrering av EKG är upptäckten av hjärtrytmrubbningar. Andra användningsområden för registrering omfattar bland annat undersökning av arytmins svårighetsgrad, utredning av misstänkt kranskärlssjukdom, utvärdering av läkemedelsbehandlingens effektivitet, undersökning av pacemakerfunktion och utvärdering av särdragen i QT-tiden och T-vågen.


En bra remiss garanterar bästa möjliga nytta

Väsentliga faktorer i utredningen av arytmi är en bra anamnes, klinisk undersökning av patienten, granskning av 12-avlednings-EKG och noggranna anteckningar av förhandsuppgifter i remissen. Coronarias specialister som har lång erfarenhet av att behandla arytmier tolkar Holter-registreringarna och ger ett utlåtande samt rekommenderar fortsatt behandling. Detta förutsätter att specialisten har tillgång till bra förhandsuppgifter om exempelvis grundsjukdomar och symtomfrekvens.

Användningsändamål för EKG-långtidsregistrering

 • Konstaterande av rytmrubbningar i hjärtat
 • Undersökning av svårighetsgraden av arytmi
 • Undersökning av hur pacemakern fungerar
 • Bedömning av effekten i läkemedelsbehandling
 • Undersökning av funktionen i pacemaker
 • Bedömning av särdrag i QT-tid och T-våg
Vanhempi pariskunta istuu ulkona, miehellä yllä oranssi pusero.

När bör man göra en Holter-undersökning

 • Förnimmelser av arytmi
 • Snabb eller långsam puls
 • Känsla av svindel eller yrsel under arytmi
 • Dessutom används undersökningen för att följa upp svaret på läkemedelsbehandling mot rytmstörningar
 • Utredning av orsaken till störningar i hjärnans blodcirkulation

Ruskeahiuksinen naislääkäri ja naisasiakas pöydän ja kannettavan tietokoneen äärellä.

Utlåtanden av hög kvalitet med hjälp av modern teknik

 • Våra utlåtanden är av hög kvalitet som görs av de mest erfarna specialisterna inom sina respektive områden
 • Enheterna är enkla att använda tack vara deras behändiga storlek och enkla registrering
 • Inga investeringar krävs för att använda tjänsten
 • Fakturering baseras på de inlämnade utlåtandena
 • Väntetiden till undersökningen är kort eftersom undersökningen kan utföras vid patientens första vårdplats istället för inom specialiserad sjukvård

Blev du intresserad av våra tjänster? Lämna en kontaktbegäran här.

Vill du höra hur lätt du kan börja använda våra tjänster, fyll i formuläret nedan. Vi kontaktar dig!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.