Bandspelar EKG, holter

Undersökning av hjärtrytmen med modern teknik

Vid långtidsregistrering av EKG, s.k. Holter-undersökning, registreras ett elektrokardiogram med hjälp av tre avledningar under 24, 48 eller 72 timmar. Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att upptäcka rytmrubbningar i hjärtat, men undersökningen har även andra användningsområden. Den största fördelen med undersökningen är att den behandlande läkaren snabbt får ett tillförlitligt konsultationsutlåtande från en specialistläkare och kan fatta ett behandlingsbeslut utan ytterligare konsultationer. Patienten får hjälp redan på sin första vårdenhet.

Under undersökningen bär patienten med sig en liten registreringsenhet, men kan i övrigt leva som vanligt. När registreringen är klar lämnar patienten tillbaka enheten till vårdpersonalen. Vårdpersonalen överför registreringen till kardiologen för ett utlåtande. Sveriges mest erfarna kardiologer specialiserade på arytmier tolkar registreringsresultaten och ger ett konsultationsutlåtande inom fem arbetsdagar efter att registreringen skickats. Den behandlande läkaren, dvs. läkaren som beställt utlåtandet, får ett konsultationsutlåtande och kan utifrån det fatta ett behandlingsbeslut.

Enheterna som används för registrering av hjärtrytmen är bland de bästa inom branschen avseende användbarhet och teknik.

Vikten av en bra remiss

Viktiga faktorer vid en utredning av hjärtarytmier är en bra anamnes, en klinisk undersökning av patienten, genomgång av en utförd 12-avlednings EKG och noggranna anteckningar av förhandsuppgifter i remissen. Rutinerade specialistläkare med lång erfarenhet av att behandla arytmier tolkar Holter-registreringen och ger ett utlåtande samt behandlingsrekommendationer. Det förutsätter att specialistläkaren har tillgång till bra förhandsuppgifter om bland annat grundsjukdomar och symtomfrekvens.

Långtidsregistrering av EKG – användningsområden

 1. Fastställande av rytmrubbningar i hjärtat
 2. Undersökning av arytmins svårighetsgrad
 3. Utredning av misstänkt kranskärlssjukdom
 1. Bedömning av effekten av läkemedelsbehandling
 2. Undersökning av pacemakerfunktion
 3. Bedömning av QT-tid och T-våg

När bör man göra en Holter-undersökning?

Om patienten:

 • upplever rytmrubbningar
 • har en snabb eller långsam puls
 • upplever svindel eller yrsel under rytmrubbningarna

Dessutom används undersökningen för att följa upp responsen på läkemedelsbehandling mot rytmrubbningar och för att utreda orsaken till cirkulationsrubbningar i hjärnan


Utlåtanden av hög kvalitet med hjälp av modern teknik

 • Våra utlåtanden är av hög kvalitet och utfärdas av de mest rutinerade specialistläkarna inom sina respektive områden
 • Enheterna är enkla att använda tack vare den behändiga storleken och enkla registreringen
 • Det krävs inga investeringar för att använda tjänsten
 • Fakturering baseras på levererade utlåtanden
 • Väntetiderna till undersökningarna blir korta, eftersom de kan genomföras på patientens första vårdenhet i stället för inom specialistsjukvården

Vår tjänst omfattar:

 • introduktion till tjänstens användning
 • lättanvända registreringsenheter
 • underhåll av registreringsenheter
 • en säker onlineplattform för att skicka registreringsdata
 • ett utlåtande från specialistläkare med behandlingsrekommendationer
 • kundservice och teknisk support på svenska och finska
 • Vi erbjuder expertföreläsningar och utbildningar
 • fakturering enligt levererade utlåtanden

Blev du intresserad av våra tjänster? Lämna en kontaktbegäran här.

Om du vill veta mer om hur enkelt det är att börja använda vår tjänst kan du fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.