Vaaleahiuksisen naisen verenpainetta mitataan.

Dygnsmätning av blodtryck

Omfattande analys av blodtryckets verkliga nivå

Dygnsmätning av blodtrycket är den mest tillförlitliga och mest reproducerbara metoden för mätning av blodtryck. På kort tid ger den en uppfattning om patientens blodtrycksnivå vid dygnets alla tider, utan behov av en besvärlig mätning med en handhållen anordning och utan ”vitrockseffekten” som kan uppstå i närvaro av en sjukskötare.

Under dygnsregistreringen mäter enheten automatiskt patientens blocktryck varje halvtimme under hela dygnet. När registreringen är klar returnerar patienten enheten till sjukskötaren som sedan överför registreringen till onlinetjänsten. Erfarna specialister tolkar registreringen och avger ett konsultationsutlåtande inom fem arbetsdagar efter det att registreringen skickades. Den beställande läkaren kommer då att ha ett konsultationsutlåtande tillgängligt och baserat på detta kan läkaren fatta ett behandlingsbeslut.

Långvarigt högt blodtryck är en påfrestning för artärerna och hjärtat, vilket resulterar i att patienten har en ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. Det är viktigt att patientens blodtryck övervakas regelbundet och att behandlingsinstruktionerna uppdateras för att förebygga de skadliga effekterna som högt blodtryck orsakar.

För den behandlande läkaren är fördelarna med långtidsregistrering av blodtryck av stor betydelse, eftersom Analystjänsten omfattar tolkning av registreringsdata och behandlingsrekommendationer.


Varför långtidsregistrering av blodtryck?

 • Långtidsregistrering av blodtryck är det enda sättet att undersöka nattligt blodtryck och avsaknad av normal växling mellan dag och natt, vilket är vanligt hos personer med diabetes, sömnapné och njursvikt.
 • Långtidsregistrering belyser också dolt blodtryck då blodtrycket är normalt på mottagningen, men högt hemma.

Hjälp av dygnsregistrering när:

 • Patienten inte vill eller kan utföra mätningar hemma såsom rekommenderas
 • När mätningar hemma är kontraindicerade (mätningsneuros)
 • Misstänkt vitrockshypertension
 • Misstänkt dold hypertension
 • Misstänkta anfall av högt och lågt blodtryck
 • Mätningar hemma och på mottagning är mycket motstridiga
 • Utvärdering av behandlingsrespons (minst 3 läkemedel)
 • Utreder hypotensionssymtom i samband med läkemedelsbehandling
Naislääkärin kädet lähikuvassa sekä kannettava tietokone ja ipad.

Omfattande analys snabbt och kostnadseffektivt

 • Inga investeringar krävs för att använda tjänsten
 • Fakturering baseras på antalet lyckade registreringar
 • Kunnig kundtjänst som stöder vårdenheten
 • Diagnos av patient underlättas tack vare utlåtanden från specialister och en registreringsenhet av hög kvalitet

Keski-ikäinen pariskunta sauvakävelyllä polulla.

Högt blodtryck ska tas på allvar

Enligt statistiken lider upp till två miljoner svenskar av förhöjt blodtryck

Långvarigt, förhöjt blodtryck utgör en påfrestning för artärerna och hjärtat, vilket resulterar i en ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. Det är viktigt att regelbundet följa patientens blodtryck och uppdatera behandlingsanvisningarna för att förebygga biverkningar på grund av högt blodtryck.


Blev du intresserad av våra tjänster? Lämna en kontaktbegäran här.

Vill du höra hur lätt du kan börja använda våra tjänster, fyll i formuläret nedan. Vi kontaktar dig!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.