Sömntest – testa patientens risk för sömnapnésjukdom

Sömntest

Detta test är avsett för hälso- och sjukvårdspersonal. Med hjälp av testet kan man bedöma patientens risk för sömnapnésjukdom. Tre eller fler positiva svar på frågorna nedan indikerar trolig sömnapnésjukdom. Det är motiverat att överväga att genomföra en undersökning med nattpolygrafi på patienten.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.