Rehabiliteringskurser för personer med rörelsestörningar

PARKINSON OCH DYSTONI

Rehabiliteringskurserna är inriktade till personer som är diagnostiserade med parkinson eller dystoni. Rehabiliteringen genomförs på svenska och man kan delta från hela Finland. Som FPA-tjänst är rehabiliteringen kostnadsfri för kunden.

Vad handlar våra rehabiliteringskurser om inriktade för personer med rörelsestörningar?

Vuxnas rehabiliteringskurser för personer med rörelsestörningar är inriktade för vuxna klienter och deras vuxna anhöriga och kurserna anordnas i gruppform.

Du kan även ta del av våra kurser utan anhörig. FPA bekostar din kurs så den är avgiftsfri för dig som deltagare. För rehabiliteringstiden kan du få rehabilitets- eller delttidsrehabiliteringspenning.

Kurserna anordnas efter rehabiliteringsprogram. Under kurstiden ställer du upp personliga mål samt plan hur du når målen tillsammans med våra yrkespersoner.

Rehabiliteringskursens mål för klienten och dess anhöriga är att få

  • resurser att leva med sjukdomen och klara av vardag och arbete
  • förstärkning av livskontroll
  • stöd av andra i samma situation

För vem är rehabiliteringskursen för rörelsestörningar inriktad till?

Kurserna är inriktade till personer som är diagnostiserade med parkinson eller dystoni och

  • är i arbetslivet eller dit återvändande
  • får rehabiliteringspenning
  • studerar eller är borta från arbetslivet

Rehabiliteringen anordnas antingen som öppenvårdsrehabilitering eller anstaltsrehabilitering på rehabiliteringscentrum. Rehabiliteringshelheten innehåller tre fem dagars kursperioder på rehabiliteringscentrum.

Kurserna är avsedda för personer med parkinson och deras anhöriga och som är

  • under 65 år nyligen diagnostiserade och till dem som är i sjukdomens tidiga skede (varit sjuka under fem år)
  • över 65 år nyligen diagnostiserade och till dem som är i sjukdomens tidiga skede (varit sjuka under fem år)
  • sjuka en längre period (mer än fem år)

Varför komma till vår rehabiliteringskurs?

Genom att ta del av vår kurs för personer med rörelsestörningar ger dig både en möjlighet att få aktuell information om din sjukdom och konkreta tips att ta med dig i din vardag. Under kursen får du guidning i hur du kan upprätthålla ditt nuvarande fysiska tillstånd, resurser att klara av din vardag, stöd i uppbyggande av ett meningsfullt vardag och stöd från andra jämlikar. Rehabiliteringskursens multiprofessionella team försäkrar att innehållet stöder målen som varje klient sättit upp för sig själv.

När och var ordnas dessa kurser?

Våra svenskspråkiga kursernas anordnas i Åbos spahotell Caribia dit alla är välkomna från hela Finland.

Kursernar tidpunkter kan du försäkra dig om på FPAs kurssökning med sökordet Coronaria eller genom att ringa till vår kundservice på numret 010 525 8801.

Läs mer: https://www.kela.fi/web/sv/rehabiliteringskurs-for-personer-med-rorelsestorningar

Hur ansöker man om rehabilitering?

1. För att ansöka om rehabilitering behöver kunden ett läkarutlåtande B (som innehåller en rehabiliteringsplan) eller en medicinsk utredning med motsvarande information. Utlåtandet kan fås till exempel av den behandlande läkaren. Närmare information om hur man ansöker finns på FPA:s webbplats.

2. Ansökan till rehabiliteringen sker via FPA:s krävande medicinska rehabilitering med blankett KU132r. En läkares B-utlåtande med rehabiliteringsplan ska bifogas till ansökan. Ange ”Coronaria” som serviceproducent.

3. Ansökan och bilagor skickas till FPA på adressen: FPA, PB 10, 00056 KELA.

Du kan också skicka ansökan via funktionen Meddelanden i e-tjänsten  (https://www.kela.fi/web/sv/mittfpa). Man loggar in i e-tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat. 

Om du behöver hjälp med att fylla i ansökningsblanketten kan du också ringa FPA:s rehabiliteringstjänst på numret 020 692 205.

Hos FPA:s rehabiliteringstjänst på numret 020 692 205 kan du också höra dig för om handläggningstiderna för ansökningarna och situationen för ditt eget beslut. Du kan också kontrollera den aktuella situationen på FPA:s webbplats: https://www.kela.fi/web/sv/handlaggningstid  (Välj "Rehabiliteringsbeslut” i rullgardinsmenyn).

Vi hjälper dig gärna i frågor som gäller ansökningsprocessen, se kontaktuppgifter längst ner på denna sida. Anvisningar om hur du fyller i FPA-blanketten hittar du här.

våra kursers specialister

Vår multiprofessionella arbetsteam bestående av fysioterapeut, psykolog, specialläkare och sjuksköterska ansvarar för kursernas mångsidiga innehåll. Vid behov finns även socionom, ergoterapeut och talterapeut tillgängliga.


för mer information

Riksomfattande servicenummer (Finskspråkig)
tel. 010 525 8801
kuntoutus@coronaria.fi

Kursernas anordnas i Åbos spahotell Caribia, läs mer här