Neurologiska multiprofessional individuel rehabilitering för vuxna

Vi ordnar individuell rehabilitering som bekostas av FPA för personer mellan 18-65 år som diagnostiserats med en neurologisk sjukdom eller skada eller en ryggmärgsskada som kräver effektiviserad individuell rehabilitering. Rehabiliteringen genomförs på svenska och man kan delta från hela Finland. Som FPA-tjänst är rehabiliteringen kostnadsfri för kunden.

Vad är neurologisk individuell rehabilitering för vuxna?

Rehabiliteringen är en individuell rehabilitering, där målet är en enhetlig helhet som motsvarar kundens rehabiliteringsbehov. Kunden får stöd för att uppnå konkreta och individuella mål som har ställts upp inom hälso- och sjukvården tillsammans med kunden och hens närstående. De mål som ställts upp gemensamt tar hänsyn till den individuella livssituationen, resurserna, livsmiljön och de aktuella behoven hos personen som rehabiliteras samt till förändringarna i livet.

Rehabiliteringen kommer att genomföras inom ett år, inklusive preliminär kontakt, hembesök eller nätverksförhandlingar, rehabiliteringsperioden samt eventuella mellan- och uppföljningskontakter.

Från rehabiliteringen får kunden:

  • Information och handledning i frågor som gäller sjukdomen eller skadan
  • Medel och stöd för att klara av vardagen
  • Träning av kognitiva funktioner
  • Resurser för vardagen och ökad kontroll över sitt liv
  • Psykosocial handledning och rådgivning

för vem är neurologisk individuel rehabilitering för vuxna avsedd?

Rehabiliteringen riktar sig till kunder som har en neurologisk sjukdom eller skada eller en ryggmärgsskada som kräver effektiviserad individuell rehabilitering. Personen som rehabiliteras kan dessutom ha andra sjukdomar eller skador.

Kurserna riktas enligt följande:

  • Neurologisk individuell rehabilitering för vuxna
  • Individuell rehabilitering för vuxna med ryggmärgsskada

Kundens närstående kan delta i rehabiliteringen för att få en uppfattning om kundens övergripande situation, behov av stöd och för att kunna främja kundens rehabilitering.

Var och när ordnas den individuella rehabiliteringen?

Rehabiliteringsperioden ordnas i den avkopplande miljön i Åbos spahotell Caribia, med eller utan inkvartering enligt kundens val. Även måltiderna ingår i rehabiliteringen under kursen. Man kan delta i rehabiliteringen från hela Finland.

Rehabiliteringen genomförs under ett år med en rehabiliteringsperiod på 9–18 vardagar. FPA kan av motiverade skäl bevilja en rehabiliteringsperiod på upp till 24 vardagar efter kundens behov. Rehabiliteringen genomförs i en eller flera perioder.

När kunden har fått ett godkänt beslut av FPA om att delta i rehabiliteringen, kontaktar Coronaria kunden för att komma överens om detaljerna och startdatumet för rehabiliteringen. Mer information om rehabilitering finns på FPA:s webbplats.

Hur ansöker man om rehabiliteringen?

1. För att ansöka om rehabilitering behöver kunden ett läkarutlåtande B (som innehåller en rehabiliteringsplan) eller en medicinsk utredning med motsvarande information. Utlåtandet kan fås till exempel av den behandlande läkaren. Närmare information om hur man ansöker finns på FPA:s webbplats.

2. Ansökan till rehabiliteringen sker via FPA:s krävande medicinska rehabilitering med blankett KU 104r. En läkares B-utlåtande med rehabiliteringsplan ska bifogas till ansökan. Ange ”Coronaria” som serviceproducent.

3. Ansökan och bilagor skickas till FPA på adressen: FPA, PB 10, 00056 KELA.

Du kan också skicka ansökan via funktionen Meddelanden i e-tjänsten  (https://www.kela.fi/web/sv/mittfpa). Man loggar in i e-tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat. 

Om du behöver hjälp med att fylla i ansökningsblanketten kan du också ringa FPA:s rehabiliteringstjänst på numret 020 692 205.

Hos FPA:s rehabiliteringstjänst på numret 020 692 205 kan du också höra dig för om handläggningstiderna för ansökningarna och situationen för ditt eget beslut. Du kan också kontrollera den aktuella situationen på FPA:s webbplats: https://www.kela.fi/web/sv/handlaggningstid  (Välj "Rehabiliteringsbeslut” i rullgardinsmenyn).

Vi hjälper dig gärna i frågor som gäller ansökningsprocessen, se kontaktuppgifter längst ner på denna sida. Anvisningar om hur du fyller i FPA-blanketten hittar du här.

våra kursers specialister

För innehållet i rehabiliteringen ansvarar en multiprofessionell arbetsgrupp som omfattar bland annat en specialistläkare, en sjukskötare, en fysioterapeut, en ergoterapeut, en socionom, en psykolog samt vid behov andra experter. I rehabiliteringen får kunden en egen handledare och hjälp enligt behov.


för mer information

Riksomfattande servicenummer (Finskspråkig)
tel. 010 525 8801
kuntoutus@coronaria.fi

Kursernas anordnas i Åbos spahotell Caribia, läs mer här