Multiprofessionell individuell rehabilitering för vuxna med sjukdomar i rörelseorganen eller reumatiska sjukdomar

Vi ordnar individuell rehabilitering som bekostas av FPA för personer mellan 18-65 år som diagnostiserats med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen eller en reumatisk sjukdom och som behöver individuell rehabilitering. Rehabiliteringen sker på svenska och man kan ta del av den från hela Finland. Som FPA-tjänst är rehabiliteringen kostnadsfri för kunden.

Vad är individuell rehabilitering för vuxna?

Rehabiliteringen är en individuell rehabilitering, där målet är en enhetlig helhet som motsvarar kundens rehabiliteringsbehov. Kunden får stöd för att uppnå konkreta och individuella mål som har ställts upp inom hälso- och sjukvården tillsammans med kunden och dennes närstående. De mål som ställts upp gemensamt tar hänsyn till den individuella livssituationen, resurserna, livsmiljön och aktuella behoven av personen som rehabiliteras samt förändringarna i livet.

Rehabiliteringen kommer att genomföras inom ett år, inklusive preliminär kontakt, hembesök eller nätverksförhandlingar, rehabiliteringsperioden samt eventuella mellan- och uppföljningskontakter.

Från rehabiliteringen får kunden:

  • Information och handledning i frågor som gäller sjukdomen eller skadan
  • Medel och stöd för att klara av vardagen
  • Träning av kognitiva funktioner
  • Resurser för vardagen och ökad kontroll över sitt liv
  • Psykosocial handledning och rådgivning

För vem är individuell rehabilitering för vuxna avsedd?

Rehabiliteringen riktar sig till kunder med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen eller en reumatisk sjukdom och med ett behov av effektiviserad individuell rehabilitering. Dessutom kan personen ha andra sjukdomar eller skador.

Kundens närstående kan delta i rehabiliteringen för att förstå kundens övergripande situation, behov av stöd och för att kunna främja kundens rehabilitering.

Var och när ordnas dessa kurser?

Rehabiliteringsperioden ordnas i den avkopplande miljön i Åbos spahotell Caribia, med eller utan inkvartering enligt kundens val. Även måltiderna ingår i rehabiliteringen under kursen. Man kan delta i rehabiliteringen från hela Finland.

Rehabiliteringen genomförs under ett år med en rehabiliteringsperiod på 9–18 vardagar. FPA kan av motiverade skäl bevilja en rehabiliteringsperiod på upp till 24 vardagar efter kundens behov. Rehabiliteringen genomförs i en eller flera perioder.

När kunden har fått ett godkänt beslut av FPA om att delta i rehabiliteringen, kontaktar Coronaria kunden för att komma överens om detaljerna och startdatumet för rehabiliteringen. Mer information om rehabilitering finns på FPA:s webbplats.

Hur ansöker man om rehabilitering?

1. För att ansöka om rehabilitering behöver kunden ett läkarutlåtande B (som innehåller en rehabiliteringsplan) eller en medicinsk utredning med motsvarande information. Utlåtandet kan fås till exempel av den behandlande läkaren. Närmare information om hur man ansöker finns på FPA:s webbplats.

2. Ansökan till rehabiliteringen sker via FPA:s krävande medicinska rehabilitering med blankett KU 104r. En läkares B-utlåtande med rehabiliteringsplan ska bifogas till ansökan. Ange ”Coronaria” som serviceproducent.

3. Ansökan och bilagor skickas till FPA på adressen:
FPA, PB 10, 00056 KELA.

Du kan också skicka ansökan via funktionen Meddelanden i e-tjänsten  (https://www.kela.fi/web/sv/mittfpa). Man loggar in i e-tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat. 

Om du behöver hjälp med att fylla i ansökningsblanketten kan du också ringa FPA:s rehabiliteringstjänst på numret 020 692 205.

Hos FPA:s rehabiliteringstjänst på numret 020 692 205 kan du också höra dig för om handläggningstiderna för ansökningarna och situationen för ditt eget beslut. Du kan också kontrollera den aktuella situationen på FPA:s webbplats: https://www.kela.fi/web/sv/handlaggningstid  (Välj "Rehabiliteringsbeslut” i rullgardinsmenyn).

Vi hjälper dig gärna i frågor som gäller ansökningsprocessen, se kontaktuppgifter längst ner på denna sida. Anvisningar om hur du fyller i FPA-blanketten hittar du här.

våra kursers specialister

För innehållet i rehabiliteringen ansvarar en multiprofessionell arbetsgrupp som omfattar bland annat en specialistläkare, en sjukskötare, en fysioterapeut, en ergoterapeut, en socionom, en psykolog samt vid behov andra experter. I rehabiliteringen får kunden en egen handledare och hjälp enligt behov.


för mer information

Riksomfattande servicenummer (Finskspråkig)
tel. 010 525 8801
kuntoutus@coronaria.fi

Jaana Sjöblom

Palvelupäällikkö
Coronaria Kuntoutuspalvelut

Kursernas anordnas i Åbos spahotell Caribia, läs mer här