Anna Koskela

puheterapeutti

Kielitaito: Suomi, Ruotsi, Englanti

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Coronaria Terapeija Vantaa

Anna Koskela työskentelee puheterapeuttina Vantaan ja osin Helsingin alueilla.


KUVAUS OSAAMISESTA

Puheterapeutiksi valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt perusterveydenhuollossa ja kehitysvammaisten parissa. Olen sekä arvioinut että kuntouttanut erilaisia lasten ja nuorten kommunikoinnin haasteita (ei-kielellinen vuorovaikutus, kielelliset taidot ja puheen tuotto, puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät). Asiakkaiden lähiympäristön ohjaus on aina kuulunut oleellisena osana työhöni.

Koulutus

Puheterapeutti, FM 2014
Lasten äänteellisten taitojen kuntoutus
Apraksian kuntoutus
Oral Placement Therapy OPT 1 ja 2
Erilaisia puhetta tukeviin ja korvaaviin
kommunikointimenetelmiin (AAC) liittyviä koulutuksia