Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Yhdessä kohti parempaa arkea

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus perustuu terapeuttiemme syvään asiantuntemukseen ja tiiviiseen yhteistyöhön sekä asiakkaan, että asiakkaan läheisten ja tukiverkoston kanssa. Tarjoamme kattavat Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat Coronaria kuntoutus- ja terapiapalveluissa. Meillä yksilöterapiat ovat tärkeä osa kuntoutuskäytäntöämme.

Tavoitteemme yksilöllisessä vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa

Yksilöterapia suunnitellaan yksilöllisesti juuri asiakastamme varten. Pyrimme tukemaan ja auttamaan arjen toimintakyvyssä, oli kyse liikkumisesta, kommunikoinnista tai minkä tahansa muun taidon kehittämisestä. Meillä asiakas on keskiössä, ja tavoitteemme on auttaa häntä saavuttamaan parhaan mahdollisen elämänlaadun ja itsenäisen elämän sairaudesta tai vammasta huolimatta. Kuntoutuksessa käytettävät menetelmät valitaan jokaisen asiakkaan tilanteen ja tavoitteen mukaan. Kuntoutuksessa huomioimme myös tärkeänä osana läheisiä ja tukiverkostoa tukevat harjoitteet.

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat Coronarialla

*Klikkaa ja tutustu terapialajeihin

Tavoitteenamme on parantaa asiakkaan elämänlaatua ja toimintakykyä mahdollisimman laaja-alaisesti, erityisesti tilanteissa, joissa perinteiset hoitomenetelmät eivät riitä tai tarvitaan syvällisempää ja monipuolisempaa kuntoutusta.

Tavoitteenamme on auttaa asiakasta saavuttamaan paremman toimintakyvyn ja osallisuuden elämässä, erityisesti tilanteissa, joissa arjen toiminnot ovat vaikeutuneet. Kuntoutuksessa korostuu yksilöllinen tuki ja monipuoliset harjoitteet, jotka auttavat asiakasta palauttamaan tai parantamaan päivittäisten toimintojensa hallintaa.

Tavoitteenamme on parantaa asiakkaan kommunikaatiokykyä, puheen ymmärrettävyyttä ja äänenkäyttöä sekä tukemaan kuntoutuksen avulla hänen osallistumistaan ja toimintakykyään arjessa.

Tavoitteenamme on asiakkaan toiminta- ja oppimiskyvyn parantaminen ja ylläpitäminen. Lisäksi kuntoutuksella pyritään tietoa ja tukea antamalla vahvistamaan asiakkaan ja perheen valmiuksia tulla toimeen erityisvaikeuksien kanssa, löytää keinoja korvata niiden aiheuttamia toiminnallisia haittoja ja kohentaa elämänlaatua.

Allasterapia mahdollistaa veden nosteen, vastuksen ja hydrostaattisen paineen ansiosta kipua ja turvotusta vähentävän terapian. Kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti ja pyrimme tukemaan asiakkaan itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia.

Tavoitteenamme yksilöterapiassa on auttaa asiakasta tiedostamaan erilaisia ajatus- ja käyttäytymismalleja, jotta hänellä olisi tulevaisuudessa paremmat mahdollisuudet tehdä oikeanlaisia valintoja ja vaikuttaa olemiseensa positiivisesti. Terapiatyöskentelyssä huomioimme asiakkaan läheiset, lähiympäristön ja verkostot.

Perheterapiassa saa tukea perheen kriiseihin, parisuhteeseen, vanhemmuuteen sekä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä tilanteissa. Terapiasta on apua mm. silloin kun perheen vuorovaikutuksessa on ongelmia tai kun jonkun perheenjäsenen tilanne kuormittaa perhettä.

Olemme täällä sinua varten!

Soita ja kysy lisää palveluistamme tai esimerkiksi vapaista asiakaspaikoista.

Kenelle vaativa lääkinnällinen kuntoutus soveltuu?

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on suunnattu alle 65 -vuotiaille, joilla on sairaudesta tai vammasta johtuvista syistä huomattavia haasteita selviytyä arjen toimissa ja selviytyä niistä. Kuntoutuksen tarve on vähintään vuoden mittainen. Kuntoutustavoitteet ovat arjessa suoriutumiseen ja osallistumiseen liittyviä, sekä itsenäistä elämää tukevia.

Miten hakeutua Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen?

Hakeaksesi Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, sinulla tulee olla julkisen terveydenhuollon laatima kuntoutusuunnitelma tai yksityisen terveydenhuollon laatima ja julkisen terveydenhuollon hyväksymä
kuntoutussuunnitelma.

Meille voit hakeutua kuntoutukseen Kelan myöntämällä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen päätöksellä, hyvinvointialueen tai kunnan myöntämällä maksusitoumuksella tai palvelusetelillä. Lisäksi meiltä voit varata ajan suoraan ilman lähetettä.

Jos olet oikeutettu saamaan Kelan myöntämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, saat maksusitoumuksen kuntoutukseen Kelalta. Sinun tulee tehdä hakemus (KU104) Kelalle, johon nimeät valitsemasi terapian antajan ja liitä mukaan julkisella sektorilla tehty kuntoutussuunnitelmasi. Ole yhteydessä lähimmän toimipisteemme palvelupäällikköön tai palvelunumeroomme p. 010 525 8801 kuntoutusjakson aloittamiseksi.