Nainen istuu toimistossa ja käyttää kannettavaa tietokonetta.

Potilasasiamies

POTILASTURVALLISUUDEN VALVONTA CORONARIAN PALVELUISSA

Potilasasiamiehen tehtävänä on potilaslain mukaan antaa tietoa potilaan oikeuksista ja toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Potilasasiamies ohjaa ja neuvoo potilaita ja heidän omaisiaan hoitoon ja kohteluun liittyvissä asioissa.

Potilasasiamies neuvoo ja tarvittaessa auttaa muistutuksen tai kantelun sekä Potilasvakuutuskeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin tai onko hoidossa tapahtunut hoitovahinko.

Potilasasiamies
Johanna Yliräisänen
puh. 046 920 3534 (ma–to klo 9–12)
potilasasiamies@coronaria.fi