Nainen istuu toimistossa ja käyttää kannettavaa tietokonetta.

Potilasasiamies

Potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtävänä on potilaslain mukaan antaa tietoa potilaan oikeuksista ja toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Potilasasiamies ohjaa ja neuvoo potilaita ja heidän omaisiaan hoitoon ja kohteluun liittyvissä asioissa.

Potilasasiamies neuvoo ja tarvittaessa auttaa muistutuksen tai kantelun sekä Potilasvakuutuskeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin tai onko hoidossa tapahtunut hoitovahinko.

Jos olet tyytymätön Coronarian toimintayksiköissä saamaasi hoitoon tai kohteluun, sinulla on oikeus tehdä muistutus hoitavaan toimintayksikköön. Muistutuksen voi tehdä tällä lomakkeella tai vapaamuotoisena kirjeenä, josta ilmenee että kyseessä on muistutus. Muistutuksen voi tehdä erityisestä syystä myös suullisesti, jolloin muistutus kirjataan asianmukaisesti. Muistutuslomakkeita saa toimintayksiköistä tai sen voi täyttää ja tulostaa tästä. Lomake lähetetään Coronarian potilasasiamiehelle, joka toimittaa muistutuksen edelleen hoitavan toimintayksikön vastuuhenkilölle. Muistutukseen annetaan vastaus kirjallisena. Tarvittaessa voit pyytää apua Coronarian potilasasiamieheltä.

Muistutuslomakkeen toimitusosoite:

Coronaria Oy
Potilasasiamies
Saaristonkatu 22, 3.krs
90100 Oulu

Potilasasiamies
Johanna Yliräisänen
puh. 046 920 3534 (ma-ke klo 9-15)
potilasasiamies@coronaria.fi