Nainen istuu toimistossa ja käyttää kannettavaa tietokonetta.

Potilasasiavastaava

Potilasasiavastaava

Potilasasiamiestoiminta päättyy yksityisillä palveluntuottajilla ja siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2024 alkaen (Laki potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista 739/2023). Samalla potilasasiamies-nimike muuttuu potilasasiavastaavaksi. Muutoksen jälkeen pyydämme asiakkaitamme tarvittaessa olemaan yhteydessä oman hyvinvointialueen potilasasiavastaavan.

Uuden lain mukaan potilasasiavastaavan tehtävänä on neuvoa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa sekä neuvoa ja avustaa potilasta tai potilaan laillista edustajaa, omaista tai muuta läheistä potilaslain 10 §:ssä tarkoitetun muistutuksen tekemisessä.  Potilasasiavastaavat neuvovat miten kantelu, oikaisuvaatimus, valitus, vahingonkorvausvaatimus, potilas- tai lääkevahinkoa koskeva korvausvaatimus tai muu potilaan oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa.

Coronarian potilaskoordinaattori auttaa tarvittaessa oman hyvinvointialueen potilasasiavastaavan yhteystietojen löytämisessä.

Coronarian potilasasiakoordinaattori

Johanna Yliräisänen

Potilasasiakoordinaattorin tavoittaa maanantaista keskiviikkoon klo 9–15 numerosta 046 920 3534 tai sähköpostitse osoitteesta potilasasiakoordinaattori@coronaria.fi.

Jos olet tyytymätön Coronarian toimintayksiköissä saamaasi hoitoon tai kohteluun, sinulla on oikeus tehdä muistutus hoitavaan toimintayksikköön. Muistutuksen voi tehdä tältä sivulta ladattavalla lomakkeella tai vapaamuotoisena kirjeenä, josta ilmenee, että kyseessä on muistutus. Muistutuksen voi tehdä erityisestä syystä myös suullisesti, jolloin muistutus kirjataan asianmukaisesti. Muistutuslomakkeita saa toimintayksiköistä tai sen voi täyttää ja tulostaa tästä.

Lomake lähetetään Coronarian potilasasiakoordinaattorille, joka toimittaa muistutuksen edelleen hoitavan toimintayksikön vastuuhenkilölle. Muistutukseen annetaan vastaus kirjallisena.

Muistutuslomakkeen toimitusosoite:

Coronaria Oy
Potilasasiakoordinaattori
Saaristonkatu 22, 3.krs
90100 Oulu