Takaisin

Anna Kulmala

Puheterapeutti

Anna Kulmala työskentelee puheterapeuttina pääasiassa Itä- ja Keski-Vantaan sekä Etelä-Tuusulan alueella.

Olen työskennellyt monenlaisten asiakasryhmien kanssa. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lisäksi minulla on kokemusta myös erikoissairaanhoidon puolelta. Eniten työkokemusta minulle on kertynyt lasten kielellisten ja puhemotoristen vaikeuksien kuntoutuksesta, liikunta- ja monivammaisten lasten kuntoutuksesta sekä syömispulmien kuntoutuksesta. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät (kuvakommunikointi, tukiviittomat, puhelaitteet) ovat keskeinen osa työtäni. Syvennän säännöllisesti ammattitaitoani laaja-alaisella kouluttautumisella.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2005

Oral Placement Therapy
Tasot 1 ja 2
Apraksiakuntoutus
Syömistaitojen kuntoutus (sensoris-motorinen lähestymistapa)
The Get Permission®Approach to Pediatric Feeding Intervention
Integrated Treatment of Feeding, Speech and Mouth Function in Pediatrics
Terapeijan äännesarja: Motoriikan kautta fonologisiin harjoituksiin (5 pvää)
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus (Tuula Savinainen-Makkonen)
Apusanamenetelmäkoulutus (Tuula Savinainen-Makkonen)
Suun ja kasvojen alueen faskia
CP -kuntoutuksen keskeiset elementit moniammatillisesti viitekehyksenä ICF (5 pvää)

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Kirsi Kaisamatti

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Vantaa - Coronaria Terapeija

Laura Oinonen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Espoo - Coronaria Terapeija

Puheterapeutti Katariina Kanninen, Coronaria.

Katariina Kanninen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Helsinki - Coronaria Terapeija Myllypuro

Pauliina Väänänen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Espoo - Coronaria Terapeija

Takaisin