Takaisin

Anna-Mari Sassi

Puheterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

  • Suomi

Palvelut

Erityisosaaminen

  • Afasiakuntoutus
  • Kerronnan kuntoutus
  • Kielellisten erityisvaikeuksien kuntoutus
  • Kuvakommunikointi
  • Puheen tuottamisen vaikeuksien kuntoutus
  • Puheen ymmärtämisen vaikeuksien kuntoutus
  • Tukiviittomat
  • Vuorovaikutuksien pulmien kuntoutus
  • Äännevirheiden kuntoutus

Anna-Mari Sassi työskentelee puheterapeuttina Oulun ja Ylivieskan alueella.

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 1991 Oulun yliopistosta. Minulla on pitkä työkokemus perusterveydenhuollon puheterapeuttina. Asiakkainani on ollut sekä lapsia että aikuisia. Työhöni on kuulunut lasten puheen ja kielellisten taitojen sekä vuorovaikutustaitojen arviointia ja kuntoutusta. Kokemusta on erityisesti äänteellisten ja puhemotoristen pulmien, viivästyneen puheen kehityksen ja lukemaan oppimisen valmiuksien kuntoutuksesta. Aikuisten puolella minulla on kokemusta varsinkin afasiakuntoutuksesta. Työhöni on kuulunut monipuolisesti eri häiriöryhmiin kuuluvia asiakkaita. Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä (kuvat ja tukiviittomat). Yhteistyö asiakkaan läheisten, lähiympäristön ja muiden yhteistyötahojen kanssa on olennainen ja tärkeä osa työtäni.

Koulutukset

Ekologinen puheterapia – puheterapeutti asiakkaansa vuorovaikutusympäristössä
Nimeäminen ja lukemisvaikeus
Lasten änkytyskoulutus
Puheen motoriset perusvalmiudet, verbaalinen dyspraksia ja sen kuntoutus
Logopediset haasteet aivoverenkiertohäiriön ja aivovamman jälkitiloissa
Eleet kommunikoinnin osana
Puhe ju-ju-jumissa – änkyttävän lapsen puheterapia
Toi, toi, toi laittaa ton tosta tonne
Nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi
Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
Apusanamenetelmäkoulutus
Kissatarina – Lapsen kerrontataitojen arviointimenetelmä
Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
Puhemotoriikan perusteet

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Kiviniemi-Pulli

Anna Kiviniemi-Pulli

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Lamellitalo

Anna-Riikka Jämsä

Anna-Riikka Jämsä

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Lamellitalo

Anne Kiviranta

Anne Kiviranta

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Lamellitalo

Anu Kaijala

Anu Kaijala

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Pudasjärvi

Takaisin