Takaisin

Anna Pietiläinen

Toimintaterapeutti

Työskentelen toimintaterapeuttina lasten ja nuorten kanssa. Ndt-Bobath –terapeuttina olen syven tynyt erityisesti neurologisten lasten terapiaan, mutta iso osa asiakaskuntaani ovat myös autismin kirjon asiakkaat sekä eriasteiset kehitysviivästymät. Neuropsykiatrisen valmentajan koulutus on antanut minulle uudenlaisia näkökulmia perheiden kanssa työskentelyyn. Lasten ja nuorten terapeuttina pidän nimenomaan työskentelystä perheiden kanssa, tavoitteena yhdessä löytää keinoja tukemaan mahdollisimman itsenäistä ja omannäköistä arkea. Lämminhenkinen, arvostava sekä yksilöllisyyttä kunnioittava lähestymistapa on minulle tärkeä tapa tehdä tätä työtä. Koulutusten kautta pyrin hakemaan uusinta tietoa sekä kehittämään ammattitaitoani terapeuttina.

Koulutukset

Toimintaterapeutti (AMK) 2000

Ndt-Bobath -terapeutti

Neuropsykiatrinen valmennus (Nepsy)

Lapsi ja nuori toimintaterapiassa-erikoistumiskoulutus

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Kati Helin

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Jyväskylä - Keskusta

Toimintatreapeutti Emmi Järvelä, Coronaria.

Emmi Järvelä

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Jämsä Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Jyväskylä - Keskusta

Jenni Heiskala

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Jyväskylä - Keskusta

Takaisin