Anna Ruuskanen (opintovapaalla)

Toimintaterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Anna Ruuskanen toimii toimintaterapeuttina Oulun, Iin ja Kemin alueilla.


KUVAUS OSAAMISESTA

Olen työskennellyt valmistumisestani lähtien yksityisellä puolella. Minulla on kokemusta lasten, nuorten ja aikuisten yksilöterapiasta sekä nuorten ryhmäterapiasta. Olen kiinnostunut erityisesti itsesäätelytaidoista, sosiaalisista taidoista, aistitoiminnoista ja aistitiedon käsittelyn häiriöistä.

Vahvuuksiani on vuorovaikutussuhteen luominen sekä yhteistyö asiakkaan lähiympäristön ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Mielenkiinnonkohteitani on liikunta, luonto ja luovat toiminnot. Näiden kautta hankittuja taitoja hyödynnän myös työssäni.

KOULUTUS

Toimintaterapeutti amk 2013

Autismin kirjo tutuksi – koulutussarja

Apua käyttäytymisen ymmärtämiseen, aistihäiriöihin ja erityisherkkyyteen