Takaisin

Anna Ruuskanen

Toimintaterapeutti

Anna on opintovapaalla.

Olen työskennellyt valmistumisestani lähtien yksityisellä puolella. Minulla on kokemusta lasten, nuorten ja aikuisten yksilöterapiasta sekä nuorten ryhmäterapiasta. Olen kiinnostunut erityisesti itsesäätelytaidoista, sosiaalisista taidoista, aistitoiminnoista ja aistitiedon käsittelyn häiriöistä.

Vahvuuksiani on vuorovaikutussuhteen luominen sekä yhteistyö asiakkaan lähiympäristön ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Mielenkiinnonkohteitani on liikunta, luonto ja luovat toiminnot. Näiden kautta hankittuja taitoja hyödynnän myös työssäni.

Anna on opintovapaalla.

Koulutukset

Toimintaterapeutti AMK 2013

Autismin kirjo tutuksi – koulutussarja

Apua käyttäytymisen ymmärtämiseen, aistihäiriöihin ja erityisherkkyyteen

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Takaisin