Takaisin

Anni Ruokonen

Puheterapeutti

Työskentelen puheterapeuttina pääasiassa Itä-Vantaan ja Pohjois-Helsingin alueilla.
Pyrin työssäni vastavuoroiseen, dialogiseen vuorovaikutukseen. Toivon, että sekä lapsi että hänen perheensä tulee terapiasuhteessa kuulluksi. Uskon lasta kuuntelevan leikin voimaan ja pyrinkin jättämään sille tilaa jokaisessa terapiassa. Teen terapiaa mielelläni yhteistyössä vanhempien kanssa. Parhaat tulokset tulevat silloin, kun voimme yhdistää minun ja perheen ajatukset lapsen tilanteen parantamiseksi.

Olen valmistumisestani lähtien tehnyt monivuotisia kuntoutusjaksoja lasten kanssa ja työskennellyt laajasti erilaisten asiakasryhmien kanssa (eriasteiset kehitysvammat, liikunta- ja monivammat, näkövammat, kuuloviat, autismin kirjo, mutismi, psykiatriset asiakkaat, kehityksellinen kielihäiriö, epäselvä puhe, äännevirheet). Eniten kokemusta minulla on kielellisestä kuntoutuksesta. Varhainen vuorovaikutus ja kommunikoinnin ydintaidot ovat myös kiinnostuksenkohteitani.

Koulutukset

Puheterapeutti, Helsingin yliopisto 2012
NLP-apukouluttaja 2019
NLP coach 2020

Care Index - varhaisen vuorovaikutuksen arviointi, 8pv
Lapsilähtöinen leikki välineenä puheterapeutin arjessa, 2pv
Mentalisaation hyödyt ja soveltaminen ihmissuhdetyössä, 2pv
Kommunikaation kolmio ja kulmakivet, 1pv
PRT-koulutus, 1pv
Viittomakielen intensiivikurssi, 5pv
Vinkkipuheen peruskurssi, 1,5pv
AAC ja lausetasoinen kuvien käyttö vaikeasti puhevammaisten lasten opetuksessa, 1pv

Suun ja kasvojen alueen faskia, 1pv
Suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus, vibra ja termiset hoidot, 1pv
Oral placement therapy 1 ja 2, 4pv
Äännesarja: motoriikan kautta fonologisiin harjoituksiin, 5pv
Apusanamenetelmäkoulutus, 1pv
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, 1pv
The Get Permission approach to pediatric feeding intervention, 3pv
Feeding therapy: a sensory-motor approach, 2pv

Yhteisöllinen toiminta puheterapiassa, 1op
Läheisen ohjaus terapiatyössä, 1pv
Tavoitteellinen kuntoutuminen ja ICF, 3op
Muksuopin perusteet, 5op

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Aida Lampenius

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi

Anna Hokkanen

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi

Anna Koskela

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Anna Kulmala

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Takaisin