Takaisin

Anni Ruokonen

Puheterapeutti

Työskentelen puheterapeuttina pääasiassa Itä-Vantaan ja Pohjois-Helsingin alueilla.

Pyrin työssäni vastavuoroiseen, dialogiseen vuorovaikutukseen. Toivon, että sekä lapsi että hänen perheensä tulee terapiasuhteessa kuulluksi. Uskon lasta kuuntelevan leikin voimaan ja pyrinkin jättämään sille tilaa jokaisessa terapiassa. Teen terapiaa mielelläni yhteistyössä vanhempien kanssa. Parhaat tulokset tulevat silloin, kun voimme yhdistää minun ja perheen ajatukset lapsen tilanteen parantamiseksi.

Olen valmistumisestani lähtien tehnyt monivuotisia kuntoutusjaksoja lasten kanssa ja työskennellyt laajasti erilaisten asiakasryhmien kanssa (eriasteiset kehitysvammat, liikunta- ja monivammat, näkövammat, kuuloviat, autismin kirjo, mutismi, psykiatriset asiakkaat, kehityksellinen kielihäiriö, epäselvä puhe, äännevirheet). Eniten kokemusta minulla on kielellisestä kuntoutuksesta. Varhainen vuorovaikutus ja kommunikoinnin ydintaidot ovat myös kiinnostuksenkohteitani.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM, Helsingin yliopisto
NLP-Coach
Mindfulness-ohjaaja

Lapsilähtöinen leikki välineenä puheterapeutin arjessa
Voimauttava vuorovaikutus
Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
Pivotal response training (PRT)
Käyttäytymisanalyysin soveltaminen kuntoutuksessa
Selective mutism – Evidence-based practices
CARE-Index (vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen arviointi)
Äännesarja: motoriikan kautta fonologisiin harjoituksiin
Apusanamenetelmäkoulutus
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
Suun ja kasvojen alueen faskia
Suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus, vibra ja termiset hoidot
Oral placement therapy (OPT) 1 ja 2
The Get Permission approach to pediatric feeding intervention
Feeding therapy: a sensory-motor approach
Muksuopin perusteet
Viittomakielen intensiivikurssi
Vinkkipuheen peruskurssi
Lisäksi olen omatoimisesti perehtynyt Hanen- ja Floortime-menetelmiin

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Helin

Anna Helin

Puheterapeuttiopiskelija
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Kappelikuja

Anna Hokkanen

Anna Hokkanen

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi

Anna Koskela

Anna Koskela

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Anna Kulmala

Anna Kulmala

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Takaisin