Takaisin

Annika Nummela

Puheterapeutti

Annika Nummela työskentelee puheterapeuttina Helsingin alueella.

Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt neljä vuotta yksityisellä sektorilla kuntouttaen lapsia ja nuoria heidän lähiympäristössään tiiviissä yhteistyössä lähiaikuisten kanssa. Asiakkaillani on ollut haasteita mm. kielellisissä, vuorovaikutus- sekä puhe- ja oraalimotoriikan taidoissa. Olen kuntouttanut paljon myös lapsia, joilla on kuulovamma-diagnoosi. Minulla on runsaasti kokemusta moniammatillisesta työskentelystä. Olen saanut kokemusta myös puheterapeuttisesta arvioinnista suorittaessani logopedian maisteriopintoihin kuuluvan pitkän harjoittelun HUS:sin Silmä-Korvasairaalassa lasten ja aikuisten kuulokeskuksissa.

Erikoisosaamistani on lasten kielellisten, vuorovaikutus- sekä puhemotoristen taitojen kuntoutus sekä lähiympäristön ohjaus. Minulla on myös erikoisosaamista kuulovammaisten lasten puheterapiakuntoutuksesta. Olen tottunut käyttämään työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. Kouluttaudun säännöllisesti työn ohessa. Olen suorittanut mm. seuraavat koulutukset: PRT (Pivotal Response Training), Kaksi- ja monikielisyys puheterapeutin näkökulmasta, Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, Aitoon vuorovaikutukseen vaihtoehtoisesti kommunikoimalla, Oraalimotoriikan arviointi ja kuntoutus, Syömisongelmien kuntoutus alle kouluikäisillä sekä Väreillä puhe paremmaksi! ja Kosketusvihjeet™ käyttöön! -koulutukset. Suoritan OPT 1, 2 ja apraksia -koulutukset kesäkuussa 2016.

Koulutukset

puheterapeutti, FM

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Puheterapeutti Petra Palmula, Coronaria.

Petra Palmula

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi

Marjo Asikainen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Coronaria Terapeija

Puheterapeuttiopiskelija Sanni Lahti, Coronaria.

Sanni Lahti

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Kappelitie

Takaisin