Takaisin

Annika Toikka

Puheterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

  • Suomi

Palvelut

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2008. Työurani aikana olen työskennellyt perusterveydenhuollossa Päijät-Hämeen alueella sekä lasten että aikuisten parissa.

Eniten kokemusta minulle on karttunut lasten puheen ja kielen kehityksen arvioinnista, viivästyneen puheenkehityksen, kielellisen erityisvaikeuden ja epäselvän puheen kuntoutuksesta sekä puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien ja leikin käyttämisestä kuntoutuksen tukena.

Puheterapeutin työssä mielestäni parasta on kohtaaminen - yhteisen kielen löytäminen - oli ky-seessä lapsi, aikuinen tai asiakkaan lähiyhteisö. Kohtaamisen kivijalkana toimii terapeutin ja asiakkaan välinen luottamus ja arvostava vuorovaikutus.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2008

Dyspraksian kuntoutus 2008
Tukiviittomien täydennyskoulutus 2009
Lasten ja aikuisten puheen apraksia 2013
Sensory motor approach to apraxia of speech and related motor speech disorders 2015
CARE-Index – varhaisen vuorovaikutuksen arviointi 2016
Hoivaa ja leiki -ryhmänohjaajakoulutus 2016-2017
Leikki sijansa saakoon - lasta kuunteleva leikki välineenä puheterapeutin arjessa 2018
GAS - Goal Attainment Scaling -koulutus 2018

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Terhi Lakka

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Lahti

Johanna Mäntylä

Tiimivastaava, Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Lahti

Takaisin