Takaisin

Annina Manninen

Puheterapeutti

Annina Manninen työskentelee puheterapeuttina Helsingin alueella.

Minulla on pitkä työkokemus perusterveydenhuollon puheterapiasta, jossa asiakkainani oli sekä lapsia että aikuisia. Olen myös työskennellyt erityiskoulussa laaja-alaisen erityisopettajan sijaisena 3 vuotta.

Olen työssäni tehnyt paljon pienten lasten kielellisten, vuorovaikutuksen ja puhemotoristen taitojen arviointia ja kuntoutusta. Asiakkaanani on ollut myös kouluikäisiä lapsia. Puheterapia-asiakkaiden lähi-ihmisten ohjaaminen on aina kuulunut tärkeänä osana työhöni. Lisäksi olen perehtynyt monikielisyyteen ja monikielisten lasten puheterapeuttiseen arviointiin ja kuntoutukseen. Tästä aiheesta olen myös kouluttanut kollegoitani perusterveydenhuollossa ja opiskelijoita yliopistolla. Aikuisten kommunikaatiohäiriöistä minulla on pitkäaikaista kokemusta afasian yksilö- ja ryhmäkuntoutuksesta.

AAC-menetelmistä kuvien ja tukiviittomien käyttö on minulle tuttua.
Työurani aikana olen saanut osallistua monipuolisesti työnantajan järjestämiin koulutuksiin sekä lasten että aikuisten puheterapeuttisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta. Lisäksi olen vahvistanut osaamistani monikielisyysasioissa omaehtoisesti kouluttautumalla sekä perehtymällä alan erilaisiin tutkimuksiin.

Koulutukset

Puheterapeutti FM, Helsingin yliopisto

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Puheterapeutti Mia Satukangas, Coronaria.

Mia Satukangas

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Coronaria Terapeija

Elsa Girod

Puheterapeutti, tiimivastaava

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Coronaria Terapeija

Kirsi Hornborg

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Puheterapeutti Petra Palmula, Coronaria.

Petra Palmula

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi

Takaisin