Annukka Kivini

Tiimivastaava, toimintaterapeutti (AMK)

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Pori

Annukka Kivini työskentelee toimintaterapeuttina (AMK) Porin alueella.


KUVAUS OSAAMISESTA

Olen työskennellyt vuodesta 2008 lasten- ja nuorten toimintaterapeuttina ensin Varsinais-Suomessa ja nyt täällä Satakunnassa. Minulla on kokemusta erityisesti käyttäytymisen säätelyn pulmien kuntouttamisesta, joiden taustalla voi olla esimerkiksi erilaisia neuropsykiatrisia haasteita. Lisäksi teen mielelläni töitä sensomotoristen valmiuksien, toiminnanohjauksen ja psykososiaalisten taitojen parissa. Työtäni ohjaavia arvoja ovat dialogisuus ja ymmärrykseen pyrkiminen.

Pyrin valitsemaan terapian lähestymistapani asiakkaan tarpeen mukaan. Teen yksilöllistä terapiaa vastaanotolla ja arjen eri ympäristöissä. Lisäksi teen mielelläni myös ryhmäterapiaa, sekä konsultaatiota. Koulutuksia olen pitänyt kouluikäisten lasten ja nuorten kognitiivisesta toimintaterapiasta. Vanhempien ja muiden arjen aikuisten rinnalla kulkeminen kuuluvat työskentelyyni kiinteänä osana.

KOULUTUS

Toimintaterapeutti 2008

Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op 2019
Sensorisen integraation teorian perusteet 1op (A-osa) 2019
Evaluation of Social Interaction (ESI)
sosiaalisten taitojen arviointimenetelmäkoulutus 2018
Mentalisaation perusteet 3pv 2018
Valokuvaterapian menetelmäohjaaja 30 op 2014
Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op 2010
Chippa-leikinarviointimenetelmäkoulutus 2008