Takaisin

Anu Kaijala

Puheterapeutti

Anu Kaijala toimii puheterapeuttina Pudasjärvi, Oulun ja Kempeleen alueilla.

Asiakaskuntani koostuu pääasiassa lapsista, joilla erilaisia puheen ja kielen kehityksen, kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen haasteita. Koen, että vahvuuteni onkin juuri lasten kanssa työskentelyssä. Minulla on kokemusta erityisesti lasten puhemotorisista ja äänteellisistä pulmista sekä puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käytöstä (kuvat, viittomat). Kuntoutustyön lisäksi minulla on kokemusta lasten kielellisten taitojen arvioinnista.

Tiivis yhteistyö asiakkaan lähiympäristön ja muiden kuntouttavien tahojen kanssa on olennainen osa kuntoutustyötäni. Lisäksi olen innokas kehittämään ammattitaitoani jatkuvasti lisää ja olenkin lisäkouluttanut itseäni monipuolisesti.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM, 2014

Introduction to PROMPT: Technique workshop
Picture Exchange Communication system (PECS)
Apraxia -koulutus: A Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorders
OPT 2 -koulutus: Assessment and program plan development
ABA-pohjaiset menetelmät autismikuntoutuksessa: PRT (Pivotal Response Training)
OPT 1 -koulutus: a Three-part treatment plan for oral placement therapy
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus -seminaari
Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin
GAS – tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä
Lasten ja aikuisten puheen apraksia – Erotusdiagnostiikka ja kuntoutus
S.O.S Approach to Feeding (Sequential Oral Sensory)
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
Kielijänne - tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Maria Herva

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Lea Partanen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Puheterapeutti Johanna Eskeli, Coronaria.

Johanna Eskeli

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Nina Näppilä

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Takaisin