Takaisin

Anu Suni

Toimintaterapeutti

Anu Suni työskentelee toimintaterapeuttina pääkaupunkiseudulla ja lähikunnissa itäisen Uudenmaan alueella.

Työkokemukseni painottuu lasten kuntoutukseen. Kehitysvammapuolelta minulla on työkokemusta kaikkiin ikäryhmiin kuuluvien ihmisten kanssa vuodesta -98.

Ennen toimintaterapeutiksi valmistumistani työskentelin ohjaajana koulussa ja aistihavaintokeskuksessa sekä aikuisten asumisyksiköissä hoitajana. Toimintaterapeutiksi valmistuin 2004, minkä jälkeen työskentelin arvioivana toimintaterapeuttina kehitysvammaisten lasten kuntoutustyöryhmässä sekä aikuisten työ- ja päivätoiminnassa toimintakeskuksissa. Viimeiset kolme vuotta olen työskennellyt yksityisellä puolella.
Toimintaterapeuttina tuen asiakkaita heidän haasteissaan, lähtökohtana on asiakkaan omat vahvuudet ja voimavarat. Yhteistyö perheen ja lähiympäristön, lapsilla koulun ja päiväkodin kanssa, on tärkeää. Terapiassa asiakas osallistuu aktiivisesti kuntoutussuunnitelman tavoitteita tukevien toimintojen suunnitteluun, jotta motivoituu kuntoutukseen ja kokee sen merkityksellisenä.

Koulutukset

Toimintaterapeutti (AMK) 2004
Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus meneillään
Coronaria akatemian koulutukset 2017 koskien hahmotushäiriöiden kuntoutusta, itsesäätelyn kehitystä ja häiriötä sekä lapsen leikkiä.
Aiempia useita yksittäisiä ja muutaman päivän kestoisia mm. autismista ja muita koulutuksia esim.
Kuvat ja viittomat käyttöön! Vaihtoehtoiset kommunikaatiokeinot terapiassa
Kommunikointiohjelmiin liittyvä koulutus iPadilla
Kaikki soittaa – music for all
Toiminnallisen näönkäytön harjaannuttaminen
Multiple disabilities & sensory integration
Tukihenkilö-koulutus
Lähihoitaja 1998

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Toimintaterapeutti Tarja Tuomisto, Coronaria.

Tarja Tuomisto

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Espoo - Coronaria Lasten terapia Verso

Mari Sammalkorpi

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Espoo - Kappelitie Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Helsinki - Malmi Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Järvenpää - Sibeliuksenkatu Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Vantaa - Jaakonkatu

Toimintaterapeutti Liisa Kuisma, Coronaria.

Liisa Kuisma

toimintaterapeutti

Coronarias habiliterings- och terapitjänster - Borgå

Takaisin