Aulikki Oksanen

Toimintaterapeutti, työsuojeluvaltuutettu

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Aulikki Oksanen työskentelee toimintaterapeuttina Oulun seudulla.


KOULUTUS JA TYÖKOKEMUS

Aulikki on valmistunut toimintaterapeutiksi Oulussa vuonna 1990. Hän on työskennellyt toimintaterapeuttina niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella. Valmistumisen jälkeen Aulikki on työskennellyt muun muassa Suomen Parkinson liitossa Turussa. Hänellä onkin kokemusta Parkinson asiakkaiden kuntoutuksesta. Ouluun muutto 2003 toi eteen uusia haasteita ja Aulikki siirtyi työskentelemään avo- ja laitoskuntoutuksen pariin. Hänellä on kertynyt kokemusta myös työskentelystä toimintaterapeuttina terveyskeskuksessa. Viimeiset kuusi vuotta Aulikki on ollut yksityisen puolen toimintaterapeuttina.

Vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet

Aulikille on kertynyt runsaasti kokemusta lasten, nuorten, aikuisten sekä ikääntyneiden yksilö- ja ryhmäkuntoutuksesta. Aulikin mielestä toimintaterapeutin työ on mielenkiintoista ja antoisaa. Eri-ikäisten asiakkaiden kanssa työskentely on antanut monipuolisia kokemuksia. Aulikin vahvuuksia ovat luovien menetelmien käyttö terapiassa sekä aito ja lämmin läsnäolo