Takaisin

Eeva Saarikivi-Kavander

Puheterapeutti

Toimin puheterapeuttina Salossa, Turussa, Sauvossa ja Kemiössä. Teen töitä suomen kielellä. Asiakkaanani on lapsia, joiden haasteet liittyvät esimerkiksi kielelliseen erityisvaikeuteen, kehitysvammaan, monimuotoiseen kehityshäiriöön tai autismin kirjoon. Olen erityisen kiinnostunut lasten vuorovaikutustaitojen sekä äänteellisten ja kielellisten taitojen kehityksestä ja kuntoutuksesta. Minulle on tärkeää yhteistyön tekeminen lapsen koko lähipiirin kanssa, jotta puheterapiasta on mahdollisimman paljon hyötyä lapselle.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2015

OPT 1 -koulutus: a Three-part treatment plan for oral placement therapy
Kuinka aloitat kuntoutuksen puhumattoman lapsen kanssa
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Puheterapeutti Ilona Valonen, Coronaria.

Ilona Valonen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Turku

Puheterapeutti Nadja Bruun, Coronaria.

Nadja Bruun

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Turku

Cecilia Kietz

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Turku

Takaisin