Takaisin

Freja Järveläinen

Puheterapeutti

Freja Järveläinen työskentelee puheterapeuttina pääkaupunkiseudulla.

Asiakaskuntaani kuuluu tällä hetkellä ruotsinkielisiä päiväkoti- tai kouluikäisiä lapsia, joilla on autismin kirjon diagnoosi, kehityshäiriö tai kielellinen erityisvaikeus. Käytän päivittäin kuvia ja viittomia kommunikoinnin tueksi ja myös tablettisovellukset, kuten Widgit Go, ovat tulleet tutuiksi.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2012

Oral Placement Therapy 1 (OPT)
Picture Exchange Communication system, level 1 (PECS)
PRT- koulutus
Lasten kerrontataidot -arviointi ja kuntoutus
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
Toimivan kuvakommunikaation suunnittelu ja käyttö
Grundkurs i Sjungorita-metoden

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Marja Santapukki

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Espoo - Coronaria Terapeija

Pauliina Väänänen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Espoo - Coronaria Terapeija

Puheterapeutti Petra Palmula, Coronaria.

Petra Palmula

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Helsinki - Malmi

Puheterapeutti Heidi Eloranta,Coronaria.

Heidi Eloranta

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Helsinki - Malmi

Takaisin