Freja Järveläinen

Puheterapeutti (äitiyslomalla)

Kielitaito: Suomi, Ruotsi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Helsinki – Malmi

Freja Järveläinen työskentelee puheterapeuttina pääkaupunkiseudulla.


KUVAUS OSAAMISESTA

Asiakaskuntaani kuuluu tällä hetkellä ruotsinkielisiä päiväkoti- tai kouluikäisiä lapsia, joilla on autismin kirjon diagnoosi, kehityshäiriö tai kielellinen erityisvaikeus. Käytän päivittäin kuvia ja viittomia kommunikoinnin tueksi ja myös tablettisovellukset, kuten Widgit Go, ovat tulleet tutuiksi.

Koulutus
Puheterapeutti, FM 2012

Oral Placement Therapy 1 (OPT)
Picture Exchange Communication system, level 1 (PECS)
PRT- koulutus
Lasten kerrontataidot -arviointi ja kuntoutus
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
Toimivan kuvakommunikaation suunnittelu ja käyttö
Grundkurs i Sjungorita-metoden