Takaisin

Hanna Tappura

Puheterapeutti

Työskentelen Vantaan ja Helsingin itä- ja keskiosissa. Olen työskennellyt perusterveydenhuollossa arvioinnin ja kuntoutuksen saralla sekä yksityisellä sektorilla Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa. Teen työtä pääasiassa lasten ja nuorten kanssa. Asiakaskunnallani on erilaisia kielen, vuorovaikutuksen, kommunikaation ja puhemotoriikan haasteita sekä pulmia syömisen taidoissa. Diagnooseina voivat olla esimerkiksi kehityksellinen kielihäiriö, kehitysvamma ja autismikirjon piirteet. Käytän kuntoutuksessa paljon tukiviittomia, kuvakommunikaatiota sekä pikapiirtämistä. Toteutan terapiaa niin Kelan kuin kuntien ja sairaaloidenkin maksusitoumuksilla, vastaanotolla Vantaalla Hiekkaharjussa tai asiakkaan omassa ympäristössä. 

 

Kuntoutuksessa yhteistyö lähiympäristöjen ihmisten kanssa on tärkeää ja kuntoutuksen harjoitteiden siirtyminen arkeen oleellista. Työskentelyssä tulee mielestäni huomioida kuntoutujan koko elinympäristö ICF-mallin mukaan. Päivitän osaamistani säännöllisesti lisäkoulutuksilla sekä kirjallisuuteen ja tutkimukseen perehtymällä ja työnohjausta hyödyntämällä.

Koulutukset

Filosofian maisteri (FM), puheterapeutti

Opettajan pedagogiikka, aikuisopetus 

 

Pivotal Response Training, PRT

Picture Exchange Communication System, PECS

Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet

Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe

Kuinka vokaalit kuntoutetaan

Aivovammapotilaan moniammatillinen kuntoutus

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla - workshop

Yhteisöllinen toiminta puheterapiassa

Kielijänne - Tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista

Antoisia kohtaamisia ja aitoa läsnäoloa - vuorovaikutuksen ja monikulttuurisuuden haasteet

Useita tukiviittomakoulutuksia

Etäkuntoutuksen koulutuksia ja webinaareja

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Pauli Härkönen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Tampere - Hallituskatu

Minna Mauno

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Meri Asplund

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi

Patrik Kantola

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vaasa - Raastuvankatu

Takaisin