Takaisin

Hanna Pihlajasuo

Puheterapeutti

Työskentelen Vantaan ja Helsingin itä- ja keskiosissa. Olen työskennellyt perusterveydenhuollossa arvioinnin ja kuntoutuksen saralla sekä yksityisellä sektorilla Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa. Teen työtä pääasiassa lasten ja nuorten kanssa. Asiakaskunnallani on erilaisia kielen, vuorovaikutuksen, kommunikaation ja puhemotoriikan haasteita sekä pulmia syömisen taidoissa. Diagnooseina voivat olla esimerkiksi kehityksellinen kielihäiriö, kehitysvamma ja autismikirjon piirteet. Käytän kuntoutuksessa paljon tukiviittomia, kuvakommunikaatiota sekä pikapiirtämistä. Toteutan terapiaa niin Kelan kuin kuntien ja sairaaloidenkin maksusitoumuksilla, vastaanotolla Vantaalla Hiekkaharjussa tai asiakkaan omassa ympäristössä. 

Kuntoutuksessa yhteistyö lähiympäristöjen ihmisten kanssa on tärkeää ja kuntoutuksen harjoitteiden siirtyminen arkeen oleellista. Työskentelyssä tulee mielestäni huomioida kuntoutujan koko elinympäristö ICF-mallin mukaan. Päivitän osaamistani säännöllisesti lisäkoulutuksilla sekä kirjallisuuteen ja tutkimukseen perehtymällä ja työnohjausta hyödyntämällä.

Koulutukset

Filosofian maisteri (FM), puheterapeutti

Opettajan pedagogiikka, aikuisopetus 
Pivotal Response Training, PRT
Picture Exchange Communication System, PECS
Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet
Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
Kuinka vokaalit kuntoutetaan
Aivovammapotilaan moniammatillinen kuntoutus
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla - workshop
Yhteisöllinen toiminta puheterapiassa
Kielijänne - Tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista
Antoisia kohtaamisia ja aitoa läsnäoloa - vuorovaikutuksen ja monikulttuurisuuden haasteet
Useita tukiviittomakoulutuksia
Etäkuntoutuksen koulutuksia ja webinaareja

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Aida Lampenius

Aida Lampenius

Puheterapeuttiopiskelija
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi

Anna Hokkanen

Anna Hokkanen

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi

Anna Koskela

Anna Koskela

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Anna Kulmala

Anna Kulmala

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Takaisin