Hanna Wickström

Puheterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Helsinki – Malmi

Hanna Wickström työskentelee puheterapeuttina pääkaupunkiseudulla.


KUVAUS OSAAMISESTA

Olen valmistunut puheterapeutiksi (FM) Helsingin yliopistosta vuonna 2007. Ennen Contextiaan tuloa työskentelin puheterapeuttina kunnallisella puolella terveyskeskuksessa. Contextiassa olen työskennellyt tammikuusta 2008 lähtien.

Puheterapeutin peruskoulutuksen lisäksi olen osallistunut moniin erilaisiin työtäni tukeviin koulutuksiin, muun muassa OPT (oral placement therapy) (1 ja 2) -menetelmän koulutuksiin sekä syömisterapiamenetelmien koulutuksiin. Erityisosaamisaluettani ovat puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät (kuvat, viittomat, kommunikointikansiot) ja OPT-menetelmä.

Terapiatyön lisäksi ohjaan perheitä näiden menetelmien käytössä. Minulla on kokemusta monenlaisista erilaisista asiakkaista. Pääasialliset asiakasryhmät ovat lapset ja nuoret, joilla on kehitysvamma (Downin syndrooma), kielellinen erityisvaikeus tai monimuotoinen kehityshäiriö. Pyrin tekemään terapiatyötä yhteisöllisesti ottaen mukaan niin vanhemmat kuin päiväkodin/koulun henkilökunnan.

Koulutus
Puheterapeutti, FM 2007

Oral Placement Therapy 1 & 2 (OPT)
Feeding therapy:A Sensory-Motor Approach
Get permission -lähestymistapa ruokailun pulmiin
Yhteisön ohjaus –koulutus
Lasten kerrontataidot –arviointi ja kuntoutus
Picture Exchange Communication system (PECS)