Heidi Pesonen

Puheterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Rovaniemi

Heidi Pesonen toimii puheterapeuttina Rovaniemen alueella.


KUVAUS OSAAMISESTA

Osaamiseni keskittyy vuorovaikutuksen, äänteellisten pulmien (myös halkiolapset ja sisäkorvaistutteen saaneet), kielellisten taitojen ja syömisvaikeuksien kuntoutukseen. Hoidan myös aikuisten äänihäiriöitä.

Aiemmin olen työskennellyt julkisella sektorilla lastenneurologisessa yksikössä. Työnkuvaani kuului kielellisten taitojen, vuorovaikutustaitojen ja syömisen arviointia, lähiympäristön ohjausta sekä kuntoutussuunnitelmien laatimista ja seurantaa yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa. Yksityisellä sektorilla työskennellessäni asiakkaani ovat pääasiassa olleet lapsia.

Teen yhteistyötä asiakkaan lähiyhteisöjen kanssa, jotta terapia olisi vaikuttavaa ja yhdessä sovitut tavoitteet saavutettaisiin. Haluan jatkuvasti kehittää ammattitaitoani lisäkoulutuksella ja itsenäisesti perehtymällä.

KOULUTUS

Puheterapeutti, FM 2014

Täydennys- ja lisäkoulutukset:

Tukiviittomien alkeiskurssi
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
Kaksi- ja monikielisyys puheterapeutin näkökulmasta
Motivoiva haastattelutekniikka -miten sitouttaa asiakas omahoitoon
Näin ohjaan yhteisöä
OPT 1 ja Feeding therapy -koulutuskokonaisuus
Puheterapian tavoitteenasettelun ABC
Apusanamenetelmä
Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
PECS-kuvanvaihtomenetelmä (2pv)
Kohtaamisia terapiatyössä
Mielekkään kielen resepti
Kielijänne -tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop
ICF toimintakyky (2pv)
S.O.S. Approach to feeding ja suomalaiset käytänteet lasten syömisvaikeuksissa (5pv)
Pivotal Response Training (PRT) -menetelmäkoulutus (2pv)