Takaisin

Heidi Pesonen

Puheterapeutti

Heidi Pesonen toimii puheterapeuttina Rovaniemen alueella.

Valmistuttuani olen työskennellyt julkisella sektorilla lastenneurologisessa yksikössä, jossa työnkuvaani kuului kielellisten taitojen, vuorovaikutustaitojen ja syömisen arviointia, lähiympäristön ohjausta ja kuntoutussuunnitelmien laatimista yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa. Yksityisellä sektorilla asiakkaanani on ollut pääasiassa lapsia. Osaamiseni keskittyy lasten vuorovaikutuksen, äänteellisten pulmien, kielellisten taitojen ja syömisvaikeuksien kuntoutukseen sekä aikuisten äänihäiriöiden hoitoon.

Teen yhteistyötä asiakkaan lähiyhteisöjen kanssa, jotta terapia olisi vaikuttavaa ja yhdessä sovitut tavoitteet saavutettaisiin. Haluan jatkuvasti kehittää ammattitaitoani lisäkoulutuksella ja itsenäisesti perehtymällä.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2014
S.O.S. ja suomalaiset käytänteet syömisvaikeuksissa
The S.O.S approach to feeding
Tukiviittomien alkeiskurssi
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
Kaksi- ja monikielisyys puheterapeutin näkökulmasta
Motivoiva haastattelutekniikka -miten sitouttaa asiakas omahoitoon
Näin ohjaan yhteisöä
OPT 1 ja Feeding therapy
Puheterapian tavoitteenasettelun ABC
Apusanamenetelmä
Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
PECS-kuvanvaihtomenetelmä

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anne-Riitta Aikio

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Rovaniemi

Puheterapeutti Tarja Rajatalo, Coronaria.

Tarja Rajatalo

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Rovaniemi

Mari Ngugi

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Rovaniemi

Takaisin