Heta Kemppainen

Puheterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Heta Kemppainen työskentelee puheterapeuttina Kärsämäen ja Ylivieskan alueella.


KUVAUS OSAAMISESTA

Osaamiseni ja vahvuuteni puheterapeutin työssä keskittyy tällä hetkellä erityisesti lapsiasiakkaiden kanssa työskentelyyn. Asiakkaina minulla on pääasiassa lapsia, joilla on erilaisia kielen kehityksen vaikeuksia, epäselvä puhe tai vuorovaikutukseen liittyviä pulmia. Työskentelen jonkin verran myös aikuisneurologisten asiakkaiden kanssa.

Puheterapeuttina koen olevani innostunut ja myötätuntoinen sekä halukas kehittymään jatkuvasti työssäni. Pidän työssäni erittäin tärkeänä hyvän terapiasuhteen luomista asiakkaan ja tämän lähiympäristön kanssa, mikä toimii pohjana molempien aktiiviselle osallistumiselle terapian suunnittelussa ja toteutuksessa. Olen aikaisemmin työskennellyt terveyskeskuksessa, jossa sain puheterapiakuntoutuksen lisäksi kokemusta myös arviointityöstä.

KOULUTUS

Puheterapeutti, FM 2016
Oral Placement Therapy 1 (OPT)
Oral Placement Therapy 2 (OPT)
Motivoiva haastattelu
Working with Selective Mutism
Lasten kerrontataidot – arviointi ja kuntoutus
ICF-koulutus