Ilona Valonen

Puheterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Turku

Työskentelen Turun länsipuolella ja Aurassa.

KUVAUS OSAAMISESTA

Olen aloittanut työt Contextiassa (nyk. Coronaria Contextia) vuonna 2014. Minulla on myös kokemusta puheterapeutin työstä terveyskeskuksessa. Teen töitä lasten kanssa ja suomen kielellä. Asiakkaillani on monenlaisia puheen, kielen ja kommunikaation häiriöitä.

Erityisesti minulla on kokemusta autismikirjon lapsista, puheen motorisesta kuntoutuksesta, kielihäiriöistä sekä puhelaitteista puhetta tukevana ja korvaavana keinona. Käytän terapiatyössä mielelläni kuvia, viittomia ja pikapiirtämistä puheen ymmärtämisen, lapsen oman kerronnan ja terapian strukturoinnin tukena. Musiikki, laulaminen ja leikki ovat minulle tärkeitä työkaluja terapiassa.

KOULUTUS

puheterapeutti, FM 2014

Mielekkään kielen resepti- vanhemman ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen vaikuttaminen puheterapiassa
Laulupiirtämisen perusteet
Yhteisön ohjaus-koulutus
PRT-menetelmä (Pivotal Response Training)
Go Talk Now-koulutus
Lasten suunalueen sensomotoriset pulmat ja niiden kuntoutus