Takaisin

Ilona Valonen

Puheterapeutti

Teen töitä lasten kanssa ja suomen kielellä. Asiakkaillani on monenlaisia puheen, kielen ja kommunikaation häiriöitä.

Erityisesti minulla on kokemusta autismikirjon lapsista, puheen motorisesta kuntoutuksesta, kielihäiriöistä sekä puhelaitteista puhetta tukevana ja korvaavana keinona. Käytän terapiatyössä mielelläni kuvia, viittomia ja pikapiirtämistä puheen ymmärtämisen, lapsen oman kerronnan ja terapian strukturoinnin tukena. Musiikki, laulaminen ja leikki ovat minulle tärkeitä työkaluja terapiassa.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2014

Mielekkään kielen resepti - vanhemman ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen vaikuttaminen puheterapiassa
Laulupiirtämisen perusteet
Yhteisön ohjaus
PRT-menetelmä (Pivotal Response Training)
Go Talk Now-koulutus
Lasten suunalueen sensomotoriset pulmat ja niiden kuntoutus

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Puheterapeutti Nadja Bruun, Coronaria.

Nadja Bruun

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Turku

Juulia Vehkaoja

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Turku

Takaisin