Takaisin

Irene Lehtimäki

Puheterapeutti

Irene Lehtimäki toimii puheterapeuttina Etelä-Karjalan alueella.

Minulla on yli 20 vuoden työkokemus puheterapeuttina lasten ja kouluikäisten parissa työskentelystä varhaiskasvatuksessa, sairaalan kuntoutusosastolla, koulutoimessa, perusterveydenhuollossa ja yksityisenä ammatinharjoittajana.

Olen myös toiminut erityisluokanopettajana ja laaja-alaisena erityisopettajana. Eniten olen työskennellyt lasten ja nuorten kanssa, joilla on viivästynyt puheen ja kielenkehitys, kielellinen erityisvaikeus, puheen motorisen tuoton vaikeuksia, änkytystä, äännevirheitä sekä lukivaikeuksia.

Painotan työssäni erityisesti leikkiä, huumoria ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen muodostumista, mikä mahdollistaa tavoitteellisen harjoittelun ja luo oppimiselle hyvät edellytykset.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 1986
Viestintä- ja kouluttajataitojen kehittäminen -jatkolinja 1997
Liikunnanohjaaja ( AMK) 2009
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 2015

Änkytykseen perehtyvä puheterapeutti änkytyksen perhekurssilla
Puhe ju-ju-jumissa, änkyttävän lapsen puheterapia
Kouluikäisten kuntoutus
Oral Placement Therapy 1 (OPT)
Oral Placement Therapy 2 (OPT)
Feeding Therapy: A Sensory-Motor Apprpoach
Picture Exchange Communication system (PECS)
Kaksi- ja monikielisyys puheterapeutin näkökulmasta
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
Working with selective mutism
Lukitaidot ja vahvuudet huomioonottava kuntoutus
AAC-koulutus
Miten ohjeistaa vanhempia, joiden lapsilla on oppimisen vaikeuksia

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Elina Veijalainen

puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Vantaa - Jaakonkatu

Takaisin