Takaisin

Janika Waenerberg

Puheterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

 • Suomi

Palvelut

Erikoisalat ja pätevyydet

 • Autismin kirjon häiriöiden kuntoutus
 • Kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kela lääkinnällinen kuntoutus
 • Kerronnan kuntoutus
 • Kielellisten erityisvaikeuksien kuntoutus
 • Kommunikoinnin apuvälineet
 • Kuvakommunikointi
 • Puheen tuottamisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puheen ymmärtämisen vaikeuksien kuntoutus
 • Suun motoriikan kuntoutus
 • Tukiviittomat
 • Vuorovaikutuksien pulmien kuntoutus
 • Äännevirheiden kuntoutus

Työskentelen lasten ja nuorten kanssa, joilla on eriasteisia puheen, kielen, kommunikaation ja vuorovaikutuksen haasteita. Asiakaskuntaani kuuluu lapsia, joilla on esimerkiksi kielellinen erityisvaikeus, monimuotoinen kehityshäiriö, autismin kirjon diagnoosi tai kehitysvamma. Minulla on kokemusta myös arviointi- ja kuntoutustyöstä terveyskeskuksessa. Koen, että puheterapiakuntoutuksessa on tärkeää yhteistyö asiakkaan lähiympäristön kanssa ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttö (kuvat ja tukiviittomat).

Koulutukset

FM 2010 Oulun yliopisto
Dyspraksian kuntoutus
Tukiviittomat
OPT Oral Placement Therapy 1 ja 2
Yhteisön ohjaus -koulutus
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
Lukitaidot ja vahvuudet huomioon ottava koulutus
ESDM The Early Start Denver Model for young children with autism
Äännesarja. Puhumattomasta lapsesta kielenkärkiäänteisiin. 5 pv.
PROMPT Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets
PRT-menetelmä (Pivotal Response Training)
AAC käytännössä - tehokkaat menetelmät
Lasten änkytys- kohtaamisesta kuntoutukseen

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Kirsi-Marja Häkli

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Sannamari Rapinoja

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Järvenpää Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Tuusula - Hyrylä

Hanna Wickström

Tiimivastaava, puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi

Takaisin