Takaisin

Janika Waenerberg

Puheterapeutti

Työskentelen lasten ja nuorten kanssa, joilla on eriasteisia puheen, kielen, kommunikaation ja vuorovaikutuksen haasteita. Asiakaskuntaani kuuluu lapsia, joilla on esimerkiksi kielellinen erityisvaikeus, monimuotoinen kehityshäiriö, autismin kirjon diagnoosi tai kehitysvamma. Minulla on kokemusta myös arviointi- ja kuntoutustyöstä terveyskeskuksessa. Koen, että puheterapiakuntoutuksessa on tärkeää yhteistyö asiakkaan lähiympäristön kanssa ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttö (kuvat ja tukiviittomat).

Koulutukset

FM 2010 Oulun yliopisto
Dyspraksian kuntoutus
Tukiviittomat
OPT Oral Placement Therapy 1 ja 2
Yhteisön ohjaus -koulutus
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
Lukitaidot ja vahvuudet huomioon ottava koulutus
ESDM The Early Start Denver Model for young children with autism
Äännesarja. Puhumattomasta lapsesta kielenkärkiäänteisiin. 5 pv.
PROMPT Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets
PRT-menetelmä (Pivotal Response Training)
AAC käytännössä - tehokkaat menetelmät

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Hanna Wickström

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi

Kirsi-Marja Häkli

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Sannamari Rapinoja

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Järvenpää Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Tuusula - Hyrylä

Takaisin