Takaisin

Jemima Pasuri

Toimintaterapeutti

Jemima Pasuri toimii toimintaterapeuttina Helsingin, Vantaan, Espoon ja Järvenpään alueilla.

"Tällä hetkellä työskentelen pääasiassa lapsi- ja nuorisoasiakkaiden kanssa, mutta minulla on aiempaa kokemusta myös nuoriso- ja aikuispsykiatrialla toimintaterapeuttina työskentelystä sekä lasten ja aikuisten kanssa liikunnan parissa työskentelystä. Olen työskennellyt erityisesti asiakkaiden kanssa, joiden arjessa osallistumista vaikeuttavat mm. käyttäytymisen ja tunteiden säätelyn vaikeudet sekä neuropsykiatriset ja mielenterveyteen liittyvät oireet.

Toimintaterapeuttina olen innovatiivinen, tavoitteellinen ja kannustava sekä pyrin aina löytämään keinoja, jotka auttavat asiakasta sekä perhettä motivoitumaan ja harjoittelemaan mielekkäällä, arkilähtöisellä ja hyödyllisellä tavalla.

Minulle on tärkeää soveltaa toiminnallisia taitoja vahvistavia harjoituksia ja menetelmiä monipuolisesti esimerkiksi leikkimiseen, pelaamiseen, vuorovaikutustilanteisiin, ajanhallintaan, liikkumiseen, ulkoilemiseen sekä muihin asiakkaalle tärkeisiin arjen toimintoihin liittyen."

Koulutukset

Toimintaterapeutti AMK, 2015
Mindfulness lasten ja nuorten kuntoutuksen tukena, 2018
Zones of regulation-menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena, 2018
ICF Toimintakyky, 2018
GAS (Goal Attainment Scaling)- täydennyskoulutus
Liikuntaneuvoja, 2011

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Piia Pouhula

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Vantaa - Coronaria Terapeija

Toimintaterapeutti Petra Enroth, Coronaria.

Petra Enroth

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Vantaa - Coronaria Terapeija

Toimintaterapeutti Tarja Tuomisto, Coronaria.

Tarja Tuomisto

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Espoo - Coronaria Lasten terapia Verso

Toimintaterapeutti Susanna Wallin, Coronaria.

Susanna Wallin

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Helsinki - Malmi

Takaisin