Takaisin

Jenni Vuorjoki

Puheterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

 • Suomi

Palvelut

Erikoisalat ja pätevyydet

 • Afasiakuntoutus
 • Autismin kirjon häiriöiden kuntoutus
 • Kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kerronnan kuntoutus
 • Kielellisten erityisvaikeuksien kuntoutus
 • Kommunikoinnin apuvälineet
 • Kuvakommunikointi
 • Puheen tuottamisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puheen ymmärtämisen vaikeuksien kuntoutus
 • Suun motoriikan kuntoutus
 • Tukiviittomat
 • Vuorovaikutuksien pulmien kuntoutus
 • Äännevirheiden kuntoutus

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta 2012 ja työskennellyt pääasiassa yksityisellä puolella Kelan vaikeavammaisten kuntoutettavien ja heidän läheistensä kanssa. Minulle on karttunut kokemusta erilaisten puheen, kielen ja kommunikoinnin pulmien kuntoutuksesta. Kiinnostuksen kohteitani ovat lasten äänteellisten ja puhemotoristen pulmien kuntoutus, kielellisen erityisvaikeuden pulmat, autisminkirjon asiakkaat sekä kehitysvammapuolen kuntoutus. Minulle tärkeitä osa-alueita työssäni ovat puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot, varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja leikin hyödyntäminen puheterapiassa.

Työssäni minulle on tärkeää asiakkaideni ja heidän lähiympäristönsä aito kohtaaminen sekä avoin ja aktiivinen yhteistyö, jonka kautta kuntoutus tulee osaksi asiakkaan arkea. Työssäni minulle tuottavat suurta iloa asiakkaideni ja heidän perheidensä kanssa koetut onnistumiset ja ilon hetket yhdessä uutta oppiessa ja uusia asioita oivaltaessa.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2012

AMMATILLISET TÄYDENNYSKOULUTUKSET mm.

Laulupiirtäminen
Äännekoulutussarja
ABA PRT (Pivotal Response Training)
OPT 1 (Oral Placement Therapy )
ICF toimintakyky
Näkökulmia ympäristön ohjaukseen äänteellisessä kuntoutuksessa
Tukiviittomat
Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin
Lapsilähtöinen leikki välineenä puheterapeutin arjessa
Voimauttava vuorovaikutus
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Puheterapeutti Anneli Nevala, Coronaria.

Anneli Nevala

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Pia Laukkonen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Henna Häkli

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Puheterapeutti Elli Ojala, Coronaria.

Elli Aho

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Pudasjärvi - Jukolantie

Takaisin