Takaisin

Jenni Ollakka

Puheterapeutti

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta 2012 ja työskennellyt pääasiassa yksityisellä puolella Kelan vaikeavammaisten kuntoutettavien ja heidän läheistensä kanssa. Minulle on karttunut kokemusta erilaisten puheen, kielen ja kommunikoinnin pulmien kuntoutuksesta. Kiinnostuksen kohteitani ovat lasten äänteellisten ja puhemotoristen pulmien kuntoutus, kielellisen erityisvaikeuden pulmat, autisminkirjon asiakkaat sekä kehitysvammapuolen kuntoutus. Minulle tärkeitä osa-alueita työssäni ovat puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot, varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja leikin hyödyntäminen puheterapiassa. Työssäni minulle on tärkeää asiakkaideni ja heidän lähiympäristönsä aito kohtaaminen sekä avoin ja aktiivinen yhteistyö, jonka kautta kuntoutus tulee osaksi asiakkaan arkea. Työssäni minulle tuottavat suurta iloa asiakkaideni ja heidän perheidensä kanssa koetut onnistumiset ja ilon hetket yhdessä uutta oppiessa ja uusia asioita oivaltaessa.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2012

AMMATILLISET TÄYDENNYSKOULUTUKSET mm.

Laulupiirtäminen
Äännekoulutussarja
ABA PRT (Pivotal Response Training)
OPT 1 (Oral Placement Therapy )
ICF toimintakyky
Näkökulmia ympäristön ohjaukseen äänteellisessä kuntoutuksessa
Tukiviittomat
Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin
Lapsilähtöinen leikki välineenä puheterapeutin arjessa
Voimauttava vuorovaikutus
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Tarja Neitola

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Kemi - Valtakatu

Puheterapeutti Anna-Riikka Jämsä, Coronaria.

Anna-Riikka Jämsä

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Heli Seppänen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Puheterapeutti Elli Ojala, Coronaria.

Elli Ojala

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Pudasjärvi - Jukolantie

Takaisin