Jenni Ollakka

Puheterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Jenni Ollakka työskentelee puheterapeuttina Oulun seudulla


KOULUTUS JA TYÖKOKEMUS

Jenni on valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta helmikuussa 2012. Hän on tehnyt töitä pääasiassa yksityisellä puolella mutta myös kunnallisella sektorilla, joten kokemusta on sekä puheterapeuttisesta arvioinnista että kuntoutuksesta.

Asiakaskunta on koostunut pääosin Kelan kuntoutuksen piiriin kuuluvista vaikeavammaisista lapsista ja aikuisista. Kokemusta on karttunut myös erilaisista asiakasryhmistä ja erilaisten kommunikoinninhäiriöiden kuntoutuksesta mm. viivästynyt puheen ja kielen kehitys, kielellinen erityisvaikeus, dyspraksia, autisminkirjon häiriöt, aikuisneurologiset asiakkaat ja kehitysvammaisuus.

Jennille tärkeitä työkaluja työssä ovat kuvien ja tukiviittomien käyttö, varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen sekä leikin hyödyntäminen puheterapiassa. Näitä hänelle tärkeitä osa-alueita hän on tukenut kouluttautumalla lisää suorittaen mm. useita tukiviittomakursseja, lapsilähtöinen leikki välineenä puheterapeutin arjessa, voimauttava vuorovaikutus, PRT –menetelmä, kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin ja kuinka käytän kommunikointikansiota koulutuksia. Jennillä on myös kokemusta tietokonevälitteisesti toteutetusta etäkuntoutuksesta.

Työssä Jennille on tärkeää asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kohtaaminen sekä avoin ja aktiivinen yhteistyö, jonka kautta kuntoutus saadaan osaksi asiakkaan arkea. Hänelle työssä tuottavat suurta iloa asiakkaan kanssa koetut onnistumiset ja ilon hetket yhdessä oppiessa.